Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Forskning – Stress i projekt

Projekt används för att generera innovation, lösa komplexa problem och genomföra organisatoriska förändringar. Projektarbete kan dock vara stressigt, korta tidsfrister och negativ påverkan på produktiviteten. Denna studie utförs av ett team av forskare från Handelshögskolan vid Högskolan i Agder, Kristiansand, Norge.

Studie syftar till att analysera konsekvenserna av arbetsstress för individer. Resultaten av forskningen kan användas för att förbättra projektbaserat arbete i företag genom att minska stressiga situationer och genom att stödja en produktiv projektmiljö.

Vi försöker samla insikter, perspektiv och erfarenheter från projektmedarbetare och chefer i alla nordiska länder.  Syftet är att utforska konsekvenserna av projektbaserat arbete för de personer som är involverade i projekt. Våra resultat kan användas för att förbättra projektarbetet i företag genom att minska de ohållbara projektets arbetsmetoder och genom att stödja en produktiv projektmiljö.

Du kommer till undersökningen här >

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

pia.lundgren@projektforum.se

Back To Top