Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Forskning: Ytligt bekanta bästa vägen till nytt jobb!

Bekanta är effektivare för karriärlyftet än nära vänner. En ny gigantisk studie, som omfattar mer än 20 miljoner människor på Linkedin under fem års tid, visar att det som verkligen hjälper folk att få nya jobb är de ytliga kontakterna.

Det är inte dina nära vänner som är bäst på att lägga ett gott ord för dig eller tipsa om nya tjänster. I den nygjorda studien har man granskat mer än 20 miljoner människor på Linkedin under fem års tid, och sett att det är de så kallade ”tunna banden” som hjälper människor till nya jobb.

”Tunna band” är psykologispråk för ytliga men återkommande personliga kontakter som uppstår och upprätthålls i olika vardagliga sammanhang. I grannskapet är igenkännings- och hälsningskontakter den vanligaste formen av tunna band. På organiserade mötesplatser, som konferenser, arbetsplatser och Linkedin, handlar tunna band om samtalskontakter.

3 LINKEDIN-TIPS FÖR FLER TUNNA BAND 

1) Hitta och skicka kontaktförfrågningar till personer du vill ha i ditt nätverk. Skriv ett meddelande som är mer personligt och anpassat till mottagaren än standardmeddelandet.

2) Våga publicera mer personliga inlägg som inte bara har med ditt yrkesliv att göra, visa ”människan bakom arbetsrollen”. Hur ser din vardag ut, vad påverkar dig? Nätverk är band människor emellan, och alla vill kunna känna igen det de ser.

3) Engagera dig i andras inlägg med åsikter, tankar och uppmuntran. Syns du så finns du. Om du skapar mervärde i andras inlägg finns det mening med att ha dig i nätverket, och du blir lättare upptäckt av andra.

Sociologen Mark Granovetter, ansvarig för studien, drog slut­satsen att människor i samma krets har samma fakta och ofta gör samma professionella val, medan människor från andra kretsar kan erbjuda ny information och hjälpsamma kontakter. En gemensam vän kan fungera som en brygga till nya sammanhang och sätta den jobbsökande i kontakt med människor som erbjuder andra möjlig­heter.

”Vi vet inte om de tunna banden korrelerar med hjälpsamhet för att människor som är ytligt bekanta är bättre på att hjälpa andra till nya jobb, eller om människor som knyter tunna band också är mer hjälpsamma, produktiva, har bättre idéer och får bättre jobb, befordran och lön”, säger Sinan Aral, en av forskarna bakom Linkedin-studien.

Han upptäckte att Linkedin skruvat på algoritmerna och börjat rekommendera ”människor du kanske känner”. De hade slumpvis varierat antalet tunna och starka band och antalet totala rekommendationer som den sociala plattformen visar för medlemmarna. Där kan man se hur starka banden är och att de står i proportion till antalet gemensamma och icke gemensamma kontakter.

 

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Back To Top