Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Frisk istället för i risk

En rapport, med fler 3000 tillfrågade, från TCO visar att det framförallt är arbetsmiljön som orsakar att människor blir långtidssjukskrivna. De främsta riskfaktorerna bedöms vara hög arbetsbelastning, lågt inflytande över det egna arbetet, fysisk trötthet efter jobbet och lågt stöd från cheferna.

76 procent av de långtidssjukskrivna är kvinnor och mer än hälften arbetar i offentlig sektor. 77% hade haft för mycket att göra tiden före sjukskrivningen. De tog sällan paus, jobbade ofta över och hade svårt att släppa tankarna på jobbet.

Mer än hälften fick inte heller något stöd från sin chef tiden före sjukskrivningen. Inom hälso- och sjukvården och polisen fick tjänstemännen stöd i lägre utsträckning än i andra sektorer. Generellt fick kvinnor sämre stöd och uppmuntran än män. 13% hade också blivit utsatta för hot eller kränkningar av sina chefer.

Resultaten i rapporten visar att de långtidssjukskrivna tjänstemännen tiden innan de blir sjukskrivna möter flera faktorer i sitt arbete som innebär en förhöjd risk för ohälsa. TCO rapporten definierar fem friskfaktorer som förebygger riskfaktorer:

  • Kontroll över det egna arbetet
  • Rimlig arbetsbelastning
  • Ledarskap som ger stöd
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Tillgång till företagshälsovård

 

Ladda ned hela rapporten här>

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Svenskt Projektforum

Back To Top