Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

IPMA fokuserar på ledarskapet

Den här veckan har vi fått äran att ställa några frågor till en av Svenskt Projektforums assessorer, Linda Jansell. I den här artikeln delar hon delar med sig av sina erfarenheter som projektledare och som assessor. Linda Jansell är assessor hos Svenskt Projektforum för de traditionella IPMA certifieringarna samt för de agila IPMA certifieringarna. Hon är själv IPMA certifierad senior projektledare på nivå B.

Linda har under hela sin yrkeskarriär jobbat som projektledare eller chef för projektledare och sitter i dag i Malmö som Global IT Senior Project Manager inom ASSA ABLOY. Hon tycker att det är väldigt fascinerande att arbeta med olika kulturer och att hantera flera intressenter i mångkulturella, geografiskt spridda organisationer. Det är också är anledningen till att hon valt att jobba med stora globala företag, såsom Ericsson, IKEA och numera hos ASSA ABLOY.

Som ledare strävar Linda efter att förankra och tydliggöra mål och riktning, att skapa en kultur där alla tar ansvar och kommunicerar och visar respekt. 

”Transparens är ett viktigt ledord för att skapa förutsättningar för att teamet ska kunna nå resultatet i tid inom den förväntade budgeten.”

Linda berättar att hon alltid har sett det som en väldigt kul utmaning att få vara med om förändringar, som förhoppningsvis leder till något bättre och att det är hennes stora drivkraft som projektledare.

Du är certifierad på nivå B, vilket var ditt motiv till att du valde att IPMA certifierade dig?

-Motivet var inte bara att få en kvalitetsstämpel utan även att få veta vad jag är bra på och vad jag kan bli ännu bättre på. Jag tog mig tid att analysera mina kompetenser. 

Varför har du valt att ta uppdraget som assessor? 

-Jag har varit assessor nu i 10 år och ångrar inte en sekund att jag antog erbjudandet. 

-Ingen är fullärd och jag som assessor lär mig alltid något från alla fantastiska kandidater. Det finns många problem och lösningar som jag inte hade någon aning om. Visst finns det mycket som återkommer från projekt till projekt, liknande utmaningar från olika situationer och organisationer men det finns otroligt många kreativa åtgärder och lösningar. Att få möjligheten att sätta sig in i situationerna och lyssna på hur utmaningarna löstes (eller inte löstes) breddar ju min kunskap och kompetens.

Varför tycker du att andra ska certifiera sig?

-Just IPMA fokuserar väldigt mycket på ledarskap. Du kan gå en projektledarkurs i någon projektmodell eller agil modell och skriva ett prov där du får godkänt eller icke-godkänt. Men att certifiera sig inom IPMA ger dig en värdering av dina kompetenser inom ledarskap, hur du hanterar omgivningen och hur du kan utnyttja olika verktyg. Detta är unikt för IPMA. 

-Det är ju bättre att få reda på vilka dina svagheter och dina styrkor är än att leva i blindo, som en elefant i en porslinsaffär.

Så vilken certifiering skall man då välja, agil eller den traditionella certifieringen? 

-Agila projekt och agila förändringsresor har funnits ganska länge nu, framför allt inom IT-branschen, men samma idéer finns nog idag inom alla branscher. Många företag och organisationer befinner sig oftast någonstans i gränslandet mellan de två ytterligheterna. 

-Att vara en bra och kompetent ledare är en förutsättning för att kunna leda projekt eller en förändring, vare sig det sker på ett agilt sätt eller med hjälp av en mer traditionell planeringsmodell. Vissa kompetenser inom ledarskap är dock viktigare än andra beroende av om du är en agil ledare eller inte. 

-Inom IPMA fokuserar vi just på ledarskapet och att kunna leda i olika typer av omgivningar eller kontexter. Många kandidater som vi hittills certifierat som IPMA projektledare, leder sina projekt med hjälp av en agil metod och så länge som du har jobbat som projektledare är detta något som vi kan fortsätta med. 

-Om du frågar mig, som assessor både för den traditionella projektledarcertifieringen och den agila, vilken väg du som projektledare skall välja, så skall du tänka på vilken inriktning du är mest intresserad av att fortsätta att verka inom. Den agila världen eller den mer traditionella planerande projektledningen. Om du vill fortsätta att vara en agil ledare eller en agil projektledare, rekommenderar jag dig att välja IPMA´s agila certifiering.

-Det viktigaste är ändå att du certifierar dig, oavsett vilken väg du väljer. Det kommer att ge dig enormt mycket i din utveckling både som projektledare och som agil ledare.

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Svenskt Projektforum

Back To Top