Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Hantering av flera portföljer

Detta är ett partnerinlägg från Thinking Portfolio

Hantering av flera portföljer kombinerar en organisations olika interna mognadsgrader med behoven av projekthantering

Fler och fler organisationer bestämmer sig för att genomföra projektportföljhantering där behoven inom olika affärsområden och arbetsmetodernas mognadsgrad beaktas.

Hantering av flera portföljer är ett fenomen som vinner terräng. Fler och fler företag och offentliga organisationer önskar använda projektportföljhantering för beslutsfattande med hjälp av hantering av flera portföljer. På så sätt kan branschspecifika informationsmodeller, prioritering, projektmodeller, riskhantering och budgetering användas på ett sätt som stödjer branschen eller affärsområdet.

Med erfarenhet från över 350 genomförda portföljer, växer trenden för hantering av flera portföljer enligt Thinking Portfolio, framför allt utifrån kundernas konkreta behov. Om hela organisationen måste öka sin förmåga inom projektportföljhantering till en nivå som krävs mest inom en viss verksamhet eller ett visst affärsområde, ligger överdriven utveckling framför oss. Verksamhetsmodellen producerar då inte ett värde på korrekt sätt för de där en lättare verksamhetsmodell räcker för bra beslutsfattande och vägledning. I sådant fall kan informationsmodellen och funktionerna i projektportföljen byggas så att de blir flexibla inom samma gemensamma projektportfölj. Ett annat populärt alternativ är att skapa två eller flera portföljer enligt mognadsnivå, behov och krav.

En viktig funktion för en bra projektportfölj är att stödja flerportföljshantering för att underlätta den parallella användningen av flera portföljer. Särskilt gäller det centraliserad resursplanering som kopplar samman portföljer, timrapporter, användarhantering, beroenden, riskhantering, finansiella rapporter och en klar bild som enkelt kopplar samman alla portföljer.

På detta sätt kan varje bransch- eller affärsområdesspecifik portfölj ha bruksanvisningar, en utvecklingsväg och en portföljägare som beaktar olika behov. Hantering av flera portföljer ger flexibilitet och underlättar utveckling och införande av portföljhantering. Förutom projektportföljer omfattar hantering av flera portföljer även bland annat användning, service, risk, lokaler, fusioner och förvärv, strategi och metriska portföljer, liksom hållbarhet och olika portföljer för efterlevnad.

Bra portföljhantering handlar till 80 % om att se framåt göra prognoser och till 20 % om att övervaka det som har hänt

Verksamhetsmiljön är en viktig enande faktor för portföljer. Förändringar i verksamhetsmiljön och risker såsom råmaterial, energi, räntesatser, pandemier, lagstiftning, efterfrågan, konkurrens, geopolitik och krig är gemensamma utmaningar för alla portföljer. Därför kan riskhantering och övervakning som kopplar samman portföljer centraliseras i en miljö med flera portföljer, för att stödja prognoser, prioritering och riskhantering för hela organisationen.

SSABs framgångssaga

Thinking Portfolios lösning för projekthantering skapade klarhet i det multinationella samarbetet

I och med sammanslagningen av SSAB och Rautaruukki 2014, prioriterades frågan att hitta ett gemensamt sätt att hantera planering, genomförande och rapportering. En gruppgemensam processmodell för investeringar och projekthantering utvecklades därför. Modellen utformades med målsättningen att vara praktisk men också att förenkla processerna. Sammanslagningen av organisationerna hade resulterat i att det fanns, bland annat, flera olika program för ekonomisk förvaltning och många kalkylblad i MS Excel med otaliga länkar. 

LÄS MER

 

Projektportfölj

Thinking Portfolio® är ett praktiskt verktyg för strategisk ledning. Portföljförvaltningsmodellen stöder affärsdriven, övergripande planering och beslutsfattande. Thinking Portfolio® är baserat på internationella ramverk för projektarbete och portföljförvaltning såsom PRINCE2, PMBOK, ABCD-projektmodellen och SAFe. I Thinking Porfolio används också branschoberoende modeller för att visualisera affärsfördelar och projektmognadsgrad.

LADDA NER WHITEPAPER

 

Boka en demo

Ruth Zerbe

International Business Manager 

+358 40 578 9000 

ruth.zerbe@thinkingportfolio.com 

 

https://thinkingportfolio.com/sv-main/ 

https://eacademy.thinkingportfolio.com 

 

Subsribe to our newsletter: https://thinkingportfolio.com/en/contactus/

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Svenskt Projektforum

Back To Top