Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Årets Projektledare 2022 – Beatriz Esponisa Arronte

Sedan 1995 delar Svenska ProjektAkademien ut utmärkelsen Årets projektledare till personer som gjort utomordentliga projektledargärningar. Akademien gör bedömningen efter ledarskapets utförande, resultatet av genomförd verksamhet, projektets omfattning och komplexitet samt nytänkande i projektarbetet.

Beatriz Espinosa Arronte har lett projektet Självkörande elektriska bussar, Scania CV AB. Hon  byggde tidigt ett starkt och effektivt team, vilket var en extra utmaning eftersom alla i projektet tidigt ställde om till 100% distansarbete i och med pandemin. Projektorganisationen (ca 200 personer) hade en väldigt hög tvärfunktionalitet, samt olika strukturer, kulturer och arbetssätt både inom och utanför Scania. Med sitt mindset “vi kan inte misslyckas, vi måste hitta ett sätt att nå målen” i kombination med sin entusiasmerande personlighet, har Beatriz tagit fram nya sätt att ta sig framåt mot målen och lyckats få projektet att leverera resultat på rekordtid, utan att tappa fokus på kvalitet eller långsiktigt perspektiv för Scania. En viktig framgångsfaktor har varit Beatriz mycket proaktiva arbete i att identifiera beslut som skulle komma att behövas och sedan säkrat att projektet fått rätt beslut, på rätt nivå och i rätt tid.

Projektakademiens motivering:

Med en ständig strävan att systematiskt vända nackdelar till fördelar, och genom att kontinuerligt utmana befintliga arbetssätt, så har Beatriz med ett visionärt ledarskap lyckats utveckla och leverera resultat på rekordtid. Med en stark övergripande vision och fokus på värderingar samt Scanias kärnvärden lyckades Beatriz entusiasmera projektmedlemmarna i både med- och motgångar.  Med sitt öppna, agila mind set och förståelse för helhet och affärsmässighet var Beatriz en viktig kugge i beslutet att nedmontera och styra om projektet. Detta ledde till en stolthet i projektorganisationen för allt som åstadkommits och ett utmärkt omhändertagande av resultaten som kommer att återanvändas också för andra autonoma fordonslösningar hos Scania.

 

Beatriz Espinosa Arronte tar emot utmärkelsen Årets Projektledare på eventet Projektnäring den 18 november

Intervju med Beatriz: https://youtu.be/OYZWlB45CgU

 

FINALISTERNA 2022:

Fredrik Johansson – Nominerad för projektet ”Torvåsenklustret”.

Intervju: https://youtu.be/L510Axl7JsA
Fredrik Johansson leder Torvåsenprojektet och är anställd på Ellevio som investerat ungefär en miljard kronor i en satsning som innebär en utbyggnad för vindkraft. Fredriks projektledning har karakteriserats av omfattande och gediget säkerhetstänk, med bra pedagogik för att få alla projektdeltagare att inse vikten av högt säkerhetsfokus och omfattande riskmanagement. Han har också tagit stort ansvar för att skapa samordning, fått olika aktörer att lära känna varandra och kommunicera vilket underlättat när problem uppstått. En framgångsfaktor för Fredrik som projektledare har varit att han under projektet planerat noggrant, hållit en tät dialog med projektets nyckelaktörer samt arbetat på ett innovativt sätt med risk management.

Beatriz Espinosa Arronte – Nominerad för projektet ”Självkörande elektriska bussar”.

Intervju: https://youtu.be/OYZWlB45CgU
Beatriz Espinosa Arronte byggde tidigt ett starkt och effektivt team, vilket var en extra utmaning eftersom alla i projektet tidigt ställde om till 100% distansarbete i och med pandemin. Projektorganisationen (ca 200 personer) hade en väldigt hög tvärfunktionalitet, samt olika strukturer, kulturer och arbetssätt både inom och utanför Scania. Med sitt mindset “vi kan inte misslyckas, vi måste hitta ett sätt att nå målen” i kombination med sin entusiasmerande personlighet, har Beatriz tagit fram nya sätt att ta sig framåt mot målen och lyckats få projektet att leverera resultat på rekordtid, utan att tappa fokus på kvalitet eller långsiktigt perspektiv för Scania. En viktig framgångsfaktor har varit Beatriz mycket proaktiva arbete i att identifiera beslut som skulle komma att behövas och sedan säkrat att projektet fått rätt beslut, på rätt nivå och i rätt tid.

Per Grundh – Nominerad för projektet ”SEB Apple Pay”.

Intervju: https://youtu.be/L6jVO74la0k
Per Grundh ledde projektet ”SEB Apple Pay”, som innebar att implementera Apple Pay inom hela SEB-koncernen. Han har genomgående sett till att undanröja hinder och säkerställa leveranser och samtidigt kommunicera med samtliga deltagare i projektet vilket har varit nyckeln för en framgångsrik projektleverans. Per beskrivs av medarbetarna som en person med stor personkännedom och kommunikationskunskap som skapat ett bra samarbetsklimat för alla i projektet. Pers erfarenhet, kompetens, och förmåga att leda projekt agilt i bankmiljön framhävs också som en viktig framgångsfaktor.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Svenskt Projektforum

Back To Top