Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Hur mycket tjänar agila projektledare i jämförelse med andra?

German Project Management Association genomför vartannat år en karriär- och lönestudie. Denna gång deltog 1 650 Projektledare i Tyskland, Österrike och Schweiz i undersökningen.

Finns ett ekonomiskt värde i en karriär inom projektledning? Ja, resultatet bekräftar säkert många projektledare i sitt yrkesval. Vidareutbildning inom projektledning och efterföljande certifiering återspeglas i högre inkomster. Det är intressant att notera att särskilt innehavarna av agila certifikat har högre löner. Agila kompetenser verkar vara en tydlig tillgång för en karriär inom projektledning. Men projektledare utbildade i agila metoder tjänar inte bara mer än sina kollegor, utan de är också mer framgångsrika med sina projekt än andra. I alltmer volatila, osäkra tider är detta inte förvånande, men denna studie är den första att bekräfta detta antagande.

Å andra sidan är det häpnadsväckande att agila processmetoder huvudsakligen används antingen i små eller i mycket stora företag, men förhållandevis lite i medelstora företag, som har representerat ryggraden i den tyska ekonomin. Det är oroande att bara hälften av de tillfrågade företagen har en allmänt positiv inställning till agila tillvägagångssätt. Studien visar för första gången att det i synnerhet är den högsta ledningens agila tankesätt som är en central förutsättning för att agila metoder ska lyckas. Här finns ett akut behov av åtgärder för att övertyga de högsta cheferna om fördelarna med agila processmodeller.

Majoriteten av projektledare i företag har tydligen erkänt att agilitet inte är en ”antingen /eller” fråga, men att alla tillgängliga projektledningsmetoder bör tillämpas på respektive projekt på ett sådant sätt att den största nyttan skapas för kunder och organisationer. Denna nya projektdesignkompetens är redan en del i IPMAs certifiering och visar att individer men även organisationer måste kontinuerligt utveckla sin dynamiska förmåga för att förbli konkurrenskraftiga.

Det är också tankeväckande att trots de senaste årens intensiva likalönedebatter och antidiskrimineringsinitiativ tjänar kvinnliga projektledare fortfarande 11,3 procent mindre i Tyskland och så mycket som 21,5 procent mindre i Österrike än sina manliga kolleger. Den största skillnaden består i de rörliga lönekomponenterna: i Tyskland är skillnaden 37 procent, i Österrike så mycket som 56 procent. Att sådana allvarliga könsskillnader i lön fortfarande finns kvar i Centraleuropa 2020 måste uppmärksammas av projektledare, deras överordnade och personalavdelningarna i organisationer, men även i fackföreningar och för politiker.

Men det finns också en positiv utveckling: unga kvinnor tjänar lika mycket som deras manliga kolleger. Man får hoppas att denna nya generation av självsäkra kvinnor kommer att vara den första som inte behöver uppleva fenomenet glastaket själva. Aktuella genusstudier visar att unga kvinnor inte har någon upplevelse av diskriminering. Detta är bra och dåligt på samma gång: bra eftersom det visar att dessa unga kvinnor har behandlats lika i skolan och på universitetet, men dåligt eftersom de därmed möjligen saknar känslighet för subtila form av diskriminering i organisationer.

Detta är bara en liten del av de många intressanta resultaten av GPM: s nuvarande karriär och lön studie.

Författare av orginalartikeln: Yvonne Schoper (publicerat 23 juli 2020)

 

Dr Yvonne Schoper är professor i Internationell projektledning vid HTW University of Applied Sciences Berlin. Dr. Schoper har en BSc i Engineering Management, en MSc International Business och en Ph.D. i Industrial Engineering. Hon arbetade som projektledare för BMW där hon var ansvarig för flera internationella fordonsutvecklingsprojekt i USA och i Tyskland. Sedan 2009 är hon docent för Projektledning vid Tongji-universitetet i Shanghai (Kina). Hennes forskningsintressen är interkulturell projektledning, framtida trender inom projektledning, kvinnor inom projektledning och vidareutveckling av yrket projektledarna. Från 2012-2015 var hon ledamot i German Project Management där hon var ansvarig för forskning. Sedan 2015 är hon delegat för Tyskland vid IPMA:s Council of Delegates. 

 

Här kan du läsa originalartikeln>

How much do Agile Project Managers earn in comparison to others?

 

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Back To Top