Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Rapport: användandet av AI i projekt

Det nuvarande sammanhanget, som också påverkas av COVID-19-pandemin, har tvingat fram ett snabbt införande av ny teknik och innovationer har gått utanför forskningslaboratoriernas gränser och håller nu på att genomföras i vardagliga processer. Till exempel utvecklas användningen av artificiell intelligens (AI) och används inom allt fler områden, från diagnos av sjukdomar och upptäckt av bedrägerier, till stora infrastrukturprojekt, hälso- och sjukvård, forskning, utbildning och kulturprojekt, med förmåga att omvandla industrier, företag och institutioner runt om i världen.

Dagens digitala transformation bygger på organisationens förmåga att snabbt integrera och tillgodogöra sig teknik och verktyg i takt med att de utvecklas. För att förbli konkurrenskraftiga måste således varje organisation anamma AI och bygga ett livskraftigt ekosystem. Företag som misslyckas med att anta AI åtminstone i vissa operativa segment under de kommande 10 åren kommer att hamna efter sina konkurrenter. Liksom alla affärsfunktioner kommer även projektledning att ha en automationskomponent, så att rutinansvaret tas över av AI i framtiden

Vad tycker projektledare om att anta AI?

Enligt studien ”Global Survey on Artificial Intelligence Impact in Project Management 2020”, utförd av PwC Romania and International Project Management Association (IPMA), ser 52% av projektledningsproffs framväxten av Digital Assistant roll och antagandet av Artificiell intelligens i sitt yrke under de kommande fem åren.

De roller som mest sannolikt kommer att tas över av AI i projektledning under de kommande fem åren är Projektledareassistent (52%) och rådgivare (44%).

Mer än hälften av projektledarna uppskattar en acceleration av digitaliseringsprocessen i affärsmiljön genom att implementera AI-lösningar (artificial intelligence), från digitala assistenter till fristående lösningar som ger genomgripande förändringar i vårt sätt att uppfatta och använda teknik.

För närvarande använder endast 4 % av de tillfrågade för närvarande AI, men cirka 65 % har en implementeringsplan för AI under de kommande 3 till 6 månaderna eller redan har påbörjat omvandlingsprojekt i detta avseende, vilket innebär komplexa analysverktyg, digitala assistenter eller RPA (robotprocessautomation).

Samtidigt har endast 23 % av de totala respondenterna erfarenhet av att använda AI i projektledning, vilket tyder på att antagandet av AI är i sin linda.

Utöver investeringar i teknik, som AI-lösningar kräver, behövs alltså investeringar i kompetenshöjning för de anställda. Talang och egen expertis för att utveckla den typ av ekosystem och lösningar som kan maximera AI-kapacitet är avgörande för dagens organisationer.

 

Potentialen och fördelarna med AI-lösningar

AI-tekniken med störst potential att antas för att förbättra nuvarande praxis inom projektledning är maskininlärning, som nämns av 78 % av deltagarna i undersökningen.

När respondenterna tillfrågades om den positiva inverkan som AI kommer att ha för att lösa problem relaterade till projektledning, nämnde de: tid (66%), kvalitet (56%) och transformation (53 %).

Andra processer som undersökningsdeltagare nämner är relaterade till analysen av stora datavolymer eller användning av drönare och augmented reality (AR, förstärkt verklighet). Ett exempel i denna mening är infrastrukturprojekt, där man med hjälp av drönare kan kartlägga projektets utveckling genom automatiska processer och på så sätt svara på flera behov i ledningsprocesser, som planering och kvalitetskontroll.

De tre främsta orsakerna till att anta AI-teknik i projektledning, som framgår av undersökningen, är följande: ökad produktivitet (53 %), förbättrade beslut (52 %) och ökad kapacitet (51 %).

Resultaten av undersökningen bekräftade således att behovet av digitalisering är nära kopplat till antagandet av lämpliga verktyg, men också en vägledning för god praxis, väsentlig för att skapa värde genom teknik med hjälp av artificiell intelligens (AI) och för att möjliggöra tekniska och implicita ekonomiska framsteg.

IT-styrning och AI-adoption i projektledning

IT-styrningen ansvarar för att definiera beslutsfattarnas roller när det gäller att anta ny teknik och nya lösningar och som ansvarar för att kontrollera och hantera nuvarande och framtida IT-resurser.

När det gäller beslutsnivå anser 45 % av de tillfrågade att verkställande chefer är rätt beslutsnivå, följt av 19 % som beaktar nivån på styrningen av projektet eller programmet. Funktionsnivån valdes ut av 14 % och endast 13 % betraktar projektgruppen som lämplig nivå för beslut om genomförande.

 

Undersökningen ”Global Survey on Artificial Intelligence Impact in Project Management” genomfördes mellan april och augusti 2020 bland cirka 300 yrkesverksamma som arbetar med att samordna strategiska projekt med den tekniska komponenten i de viktigaste verksamhetsgrenarna, för att identifiera konsekvenserna av att använda artificiell intelligens i projektledning. Under forskningen lyftes flera möjligheter med betydande värde fram för både företag och anställda som vill förstå konsekvenserna och betydelsen av artificiell intelligens (AI) för sin arbetsplats, och är oroliga för framtida karriärmöjligheter. De huvudsakliga möjligheter som identifierades var grupperade inom tre huvudområden: styrning, potentiella tekniker och processer i bruk.

Mer detaljer och den kompletta studien av PwC och IPMA finns här> 

Författare till det här inlägget: PwC (ursprungliga inlägget)

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Back To Top