skip to Main Content

IPMA Young Crew Sweden is a non-profit organization for students, young professionals and anyone interested in project management up to the age of 35. We operate under the umbrella of Svenskt Projektforum, the Swedish certification body of IPMA. Our goal is to become a key contributor in raising project management knowledge and preparing students in Sweden for a future career. We want to provide our members with an active network, challenging tasks and the latest updates in project management. Our activities include organizing seminars, lectures and workshops that are held by project management professionals and speakers from various industries

På svenska

IPMA Young Crew är ett internationellt kunskapsnätverk med fokus på erfarenhetsutbyte, nätverkande och personlig samt professionell utveckling. Nätverkets moderorganisation är IPMA och förvaltningen sker under den nationella projektorganisationen; i detta fall Svenskt Projektforum. Idag är IPMA Young Crew aktiva i 19 länder. För att det ska lätt att kunna kommunicera med IPMA International är engelska det huvudsakliga språket i nätverket.

IPMA Young Crew Sverige är ett nätverk för studenter, unga yrkesverksamma och alla som är intresserade av projektledning fram till 30 års ålder. Målet är att höja projektledningskunskapen och förbereda studenterna i Sverige för en framtida karriär inom projektledning. Genom ett aktivt nätverk, seminarier, föreläsningar och workshops samlas nätverket regelbundet på de Universitet och högskolor som har en aktiv avdelning.

 

Upcoming events/Kommande aktiviteter

Inga aktiviteter
Back To Top