Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Ny ISO-standard underlättar projekt

Just nu pågår ett internationellt arbete med att ta fram en ISO-standard för projektverksamhet. Att skapa effektivare projekt och mer nytta för investerade pengar står i centrum. Den 31 maj finns chansen att ställa frågor till Sveriges röst i ISO-arbetet.

Standarder finns överallt, men än så länge finns ingen för hur ett projekt ska drivas. De senaste två åren har en svensk kommitté, tillsammans med SIS (Swedish Standards Institute), varit med och påverkat det internationella arbetet med en ISO-standard för projekt. Ett arbete som nu är inne i sin slutfas. Den 31 maj arrangerar representanter från den svenska ISO-kommittén ett seminarium på Näringslivets Hus i Stockholm i samband med konferensen Projektverktygsdagen 2011. Då presenteras den nya ISO-standarden och det finns möjligheter att ställa frågor och framföra idéer och synpunkter.

”En legitim kommitté”

Ett flertal seminarier om den nya standarden har arrangerats under våren 2011 med deltagare från både privat och offentlig sektor. Något som även avspeglar sig i den svenska gruppen som ingår i ISO-arbetet med personer från t ex Trafikverket och Semcon. “Detta gör att kommittén får en stor legitimitet”, menade Torben Grut, Semcon, i samband med ett seminarium i slutet av april. Då uttryckte han också varför det är så viktigt med en gemensam standard för projekt:

— En stor del av projektrelaterade budgetar är i rullning runtom i världen, men det saknas ett gemensamt språk och det gör att det uppstår oordning… Sverige måste haka på och påverka. Annars hamnar vi på efterkälken.

Torben Grut, Semcon, finns tillsammans med Anders Sandberg, Trafikverket, på Näringslivets Hus den 31 maj för att berätta om arbetet med standarden, som går under namnet ISO 21500 “Guidance on project management”.

Läs mer på www.projektverktygsdagen.se.

Har du frågor?

Anders Sandberg, Trafikverket, anders.sandberg@trafikverket.se

Torben Grut, Semcon, torben.grut@semcon.com

Svenskt Projektforum, 08 22 14 13, info@projektforum.se

Projektverktygsdagen 2011 är ett årligen återkommande event som arrangeras av föreningen Svenskt Projektforum. Svenskt Projektforum: mötesplats för alla som arbetar med och i projekt, grundades 1968. Ger ut tidningen Projektvärlden, ordnar konferenser och seminarier, stärker projektverksamhet genom forsknings- och erfarenhetsutbyte m m. Certifierar projektledare enligt IPMA, International Project Management Association. Läs mer på www.projektforum.se.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Svenskt Projektforum

Back To Top