Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Ny ISO-standard för projektverksamhet

Just nu pågår ett internationellt arbete med att ta fram en ISO-standard för projektverksamhet. Att skapa effektivare projekt och mer nytta för investerade pengar står i centrum. Den 31 maj finns chansen att ställa frågor till Sveriges röst i ISO-arbetet.

Standarder finns överallt, men än så länge finns ingen för hur ett projekt ska drivas. De senaste två åren har en svensk kommitté, tillsammans med SIS (Swedish Standards Institute), varit med och påverkat det internationella arbetet med en ISO-standard för projekt. Ett arbete som nu är inne i sin slutfas. Den 31 maj arrangerar representanter från den svenska ISO-kommittén ett seminarium på Näringslivets Hus i Stockholm i samband med konferensen Projektverktygsdagen 2011. Då presenteras den nya ISO-standarden och det finns möjligheter att ställa frågor och framföra idéer och synpunkter.

”En legitim kommitté”

Ett flertal seminarier om den nya standarden har arrangerats under våren 2011 med deltagare från både privat och offentlig sektor. Något som även avspeglar sig i den svenska gruppen som ingår i ISO-arbetet med personer från t ex Trafikverket och Semcon. “Detta gör att kommittén får en stor legitimitet”, menade Torben Grut, Semcon, i samband med ett seminarium i slutet av april.

Läs mer på www.projektverktygsdagen.se.

Har du frågor?

Anders Sandberg, Trafikverket, anders.sandberg@trafikverket.se
Torben Grut, Semcon, torben.grut@semcon.com
Svenskt Projektforum, 08 22 14 13, info@projektforum.se

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Svenskt Projektforum

Back To Top