Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Ledarskap – personen, reflektionen, samtalet

Ledarskapsböcker brukar komma i tre olika varianter. Först har vi den välkände chefen som skriver en bok om sitt eget ledarskap: ofta underhållande och tankeväckande, men inte alltid så lätt att använda själv. 

Sen har vi trendböckerna med fokus på en särskild metod, av typen ”Framgång med XX-metoden”: ofta intressant och aktuellt, men funktionellt bara för ett smalt område, eller uppblåst till ny religion för att kunna täcka ett större område. Och så slutligen finns de grundläggande ledarskapsböckerna, avsedda att användas på högskolor eller för nyblivna ledare: heltäckande och opartiska om de mest livaktiga av ledarskapsteorierna, men ofta opersonliga och såååå trååååkiga!

Den här boken är ett lysande undantag. Fast den är både grundläggande och heltäckande, blir det inte alls tråkigt. Författarna vågar vara personliga i urvalet av ledarskapsteorier och presentera modellerna på ett så levande sätt, som vore det deras egna. Varje kapitel inleds med ett exempel på en situation, där kapitlets innehåll kan vara till hjälp, och insprängt mellan kapitlen fi nns intervjuer med verkliga, ofta kända, ledare. De teorier som presenteras är väl underbyggda med forskning och på nästan varje sida fi nns referenser till forskningsresultat. Sådant brukar kunna döda den bästa text, men här vävs de in så smidigt att man knappt tänker på det.

En kul detalj är att mer än hälften av de intervjuade cheferna i boken är kvinnor och att ledaren i boken alltid refereras till som ”hon” samt att det fi nns ett särskilt kapitel om kvinnors ledarskap, utan att boken tippar över och blir en ”kvinno-bok”. Att boken utsetts till Årets Projektledarbok kan möjligen vara lite förvånande, då det inte fi nns många referenser till projektledning i den. Men som projektledare måste man också fungera som ledare, oftast utan den utbildning som ges till linjechefer. Projektledare saknar dessutom ofta formell makt och måste kanske därför jobba extra hårt med sin kommunikation och det personliga ledarskapet, precis det som boken fokuserar på. Ämnen som Gruppers utveckling, Situationsanpassat ledarskap, Konflikthantering och Att leda i förändring är lika aktuella för projektledare som för chefer.

Betyg: 5 av 5

Studentlitteratur, ISBN 978-91-44-05654-8,
utgiv 2010, 285 sidor, ord pris 445 kr + porto 49 kr.
Medlemspris 371 kr inkl porto.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Back To Top