Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Nytt nätverk: Verksamhetsstyrning av projekt

Måndagen den 11 oktober startade nätverket ”Verksamhetsstyrning av projekt”. Mötet ägde rum i EDB’s lokaler i Solna och initiativtagare var Olav Björk och David Melin-Högrell.

Intresset för området har ökat starkt under de senaste åren och förutom de över 35 deltagarna hade ett fl ertal anmält sitt intresse, men kunde inte närvara vid det första mötet. David och Olav hälsade alla välkomna samt lämnade över till Sven Ringmar, föreningsdirektör på Svenskt Projektforum. Sven berättade hur viktigt området var och att bildandet av nätverket visade att Svenskt Projektforum i allra högsta grad var närvarande på området.

Nästa talare var Johan Tjernell från Swedbank som berättade om hur Swedbank hade löst ekvationen: Verksamhetutveckling – IT-projekt. Efter att ha hört Johan stod det klart för alla att Swedbank har en mycket väl genomarbetad process för just verksamhetsstyrning av sina utvecklingsprojekt. Men också att man kommit så långt att man tillsatt en roll för att löpande följa upp nyttorealiseringen av de större projekten. Därefter var det dags för David och Olav att visa på vilka områden som de hade tänkt att nätverket skulle arbeta med:

  • Nyttorealisering
  • Verksamhetsutveckling och projekt
  • Projektportföljstyrning
  • Business Case för projekt/program
  • Projektmognadsanalys
  • Aktivt Styrgruppsarbete

Efter en intensiv brainstorming kompletterades listan med några ytterligare intresseområden och som avslutning genomfördes en prioritering av vilka områden som var intressantast för deltagarna. Nyttorealisering och Strategi/Portföljstyrning kom på en klar gemensam första plats tätt följd av projektverksamhet/linjearbete

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Back To Top