Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Ledarskap: Släpp superhjälterollen!

Ny undersökning: släpp superhjältesyndromet och glöm allt du lärt dig om ledarskap. För att lyckas som ledare i framtiden måste du tänka om helt. I ett post-covidsamhälle, med hybrida arbetsplatser och en accelererande digital utveckling, krävs en ny typ av ledarskapskultur. Framtidens ledare behöver vara mindre superhjältar och mer inkännande. Det visar en undersökning från BTS som har intervjuat många av världens mest seniora ledare och HR-chefer.

Framtidens ledare sluta vara ”superhjältar” som visar styrka i alla lägen och envist håller fast vid sin expertis, och i stället visa sårbarhet, nyfikenhet och ödmjukhet för att främja involvering och tillit. Coronapandemin har ritat om ledarlandskapet i grunden och de ledare som vill lyckas i framtiden måste utmana gamla sanningar och våga ompröva sitt ledarskap

– Tvärtemot den traditionella synen på ledarskap vill många organisationer nu se ledare som visar medkänsla och sårbarhet. Som vågar experimentera och prova olika lösningar för att komma framåt. Vi kommer att behöva vänja oss vid en framtid med ständigt nya utmaningar och vara bekväma i att leda i fortsatt osäkerhet. Pandemin har visat att när målet är tydligt så finns förmågan att ändra kurs snabbt, säger Anna Sandberg, chef för BTS i Norden

I rapporten slår BTS fast att de ledare som lyckades bäst under coronapandemin var de som stöttade och engagerade sig i sina medarbetare utifrån individuella omständigheter. De ledare som nu tror att allt ska gå tillbaka till det normala så snabbt som möjligt kommer möta stora utmaningar, då vi snarare går in i ett ännu mer komplext landskap med en ständigt ökande förändringstakt

– På ett och ett halvt år har vi gått från det traditionella kontoret till distansarbete. Den redan snabba digitala utvecklingen som accelererade under pandemin har pekat på behovet av ett nytt ledarskap men också på en ny arbetsplats och marknad. Arbetstagare har vant sig vid hemmaarbete och en mer flexibel vardag. Men medarbetarnas förväntningar är höga och framförallt mer varierade än någonsin tidigare. Företagens ledarskap och inställning till hybridarbete kommer utgöra en allt viktigare konkurrensfördel på talangmarknaden och många kommer att byta arbetsplats om förväntningarna inte uppfylls. Det är viktiga insikter att ta fasta på framåt, säger Anna Sandberg.
 

Fem utmärkande faktorer för framgångsrika ledare – under coronapandemin och framåt:

  • Har ett mindre ego: inser kraften i att inte veta och kunna allt själv – visar sårbarhet, nyfikenhet och ödmjukhet.
  • Är mer personlig: vågar prata om personliga och känslomässiga frågor, är öppna och visar medkänsla.
  • Visar riktning: har en tydlig riktning men inser att förändring är konstant och att snabbhet i många fall är viktigare än att hålla fast vid beprövade processer.
  • Experimenterar: när framtiden är osäker, jobbar med flera möjliga framtidsscenarier, uppmuntrar till att experimentera med olika lösningar och drar lärdom av dessa.
  • Står för någonting: Förstår vikten av att inspirera organisationen kring ett högre syfte. Förespråkar ekologisk och social hållbarhet.

 

Om rapporten The uncommon sense of “MESSY” leadership (2020): 

År 2020 intervjuade BTS mer än 40 av världens mest seniora ledare, ansvariga för ledarskap, organisations- och personalfrågor. Främst intervjuades CLO:s och CTO:s som en del av BTS senaste forskningsprojekt för att utforska framtidens ledarskap. Målet med dessa intervjuer var att förstå hur covid-19-krisen har förändrat vad företag behöver från sina ledare. Informationen förstärktes med data som samlats in från ytterligare 40 företag som deltog i fokusgrupper.

Ladda ner rapporten i sin helhet här>  

 

Om BTS Group AB (publ): BTS är ett tjänsteföretag med drygt 900 medarbetare vid 33 kontor i sex världsdelar, grundat och med huvudsäte i Stockholm. 

 

 

 

 

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Back To Top