Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Magkänslans betydelse för bra beslut

Forskarna Michael Grant (Universitetslektor vid Uppsala Universitet) och Fredrik Nilsson (Professor i Företagsekonomi vid Uppsala Universitet) presenterar i sin bok Intuitive Expertise and Financial Decision-Making nya perspektiv på hur ledare använder sin intuitiva förmåga i viktiga beslut.

Boken ger insikter om den dolda rollen som intuitiv expertis spelar i ekonomiskt beslutsfattande. Michael Grant och Fredrik Nilsson visar och diskuterar hur expertis i kombination med intuitiva bedömningar påverkar beslutsresultaten positivt. Intervjuer genomfördes med experter och beslutsfattare i stora och framgångsrika internationella företag (dvs. M&A-experter, vd:ar, finanschefer och styrelseledamöter).

Intuitiv expertis är att reflexmässigt använda den djupa kunskap och erfarenhet man har när man ska fatta nya beslut. Siffror i ett beslutsunderlag kan manipuleras och därmed styra beslut i en viss riktning, därför är det till stor nytta om det finns välgrundad erfarenhet OCH känsla som kan syna beräkningarna.

Det är alltså inte fråga om kvalificerade gissningar. Citat från intervjuerna är bland annat:

– Ju mer erfaren du blir och ju mer expertis du samlar på dig, desto mer törs du förlita dig på magkänslan.

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Back To Top