Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Certifiering för att utvecklas som projektledare!

Här presenterar vi ytterligare en intervju i serien “Möt en IPMA-certifierad”, kortare intervjuer med projektledare och ledare på olika nivåer och med olika bakgrunder om deras upplevelse av sin IPMA-certifiering. Denna vecka möter vi Vivian Xin Erixon, projektledare och IPMA-certifierad på nivå C.

Vivian är född i Shenyang i nordöstra Kina, en stad med sina nio miljoner som i Kina klassas som en liten stad. Henne kinesiska namn Xin Ren, betyder tillit vilket avspeglar hennes personlighet. Vivian har en kandidatexamen i arkitektur, en magisterexamen i ”Asian study” och magisterexamen i fysisk planering och företagsekonomi. I Kina arbetade och ansvarade Vivian för varierande arkitekturdesign, företagsetablering och fastighetsutvecklingsprojekt och har erfarenhet av öst- och västlig kultur samt livsbetingelser.

År 2011 bosatte sig Vivian i Sverige och idag bor hon i Åkersberga med sin familj. Under hennes år i Sverige har hon jobbat med samhällsplanering, trafikplanering och projektledning inom offentlig sektor. Den 1 mars påbörjar Vivian sitt uppdrag som projektledare i Upplands Väsby kommun. I juni 2022 genomförde Vivian en godkänd IPMA certifiering nivå C, certifierad projektledare och vi passade på att ställa några frågor kring hennes upplevelse och motiv till certifiering.

 

Varför valde du att IPMA certifiera dig?

Som kvinnlig projektledare med utländsk bakgrund och även utländska projektledningserfarenheter, ville jag certifiera mig för att höja mitt självförtroende och kompetens samt stärka min attraktivitet på den svenska arbetsmarknaden. Genom en certifiering fick jag också ett internationellt erkänt kvitto i form av en bekräftelse av mina förmågor och kunskaper inom projektledning. Ur en organisatorisk synvinkel, kan jag därmed bidra till att höja kvalitén i organisationen och inom organisationsutveckling med avseende att förbättra projektverksamhet. 

 

Har du haft användning av din certifiering?

Ja! Certifiering bidrar till ökad trovärdighet av min kompetens och ger mig nya möjligheter till att fortsätta att utvecklas som projektledare!

 

Hur upplevde du certifieringsprocessen?

Certifieringsprocess var utmanande och tidskrävande😉. Men jag upplever att hela processen (ca. 3 månader lång) har varit lärande, givande och utvecklande. Genom momentet, självutvärdering, som bygger på IPMA´s ramverk IKM (Individuell kompetensmodell för projekt-, program- och portföljledning), fick jag insikter i mina starka och svaga sidor inom projektledningsområdet. Jag fick även en självreflektion över mitt ledarskap och beteende, exempelvis över vad var projektutmaningar? Vilka initiativ tog jag samt vad blev resultatet i de projekt som jag har ansvarade för?

 

Vi säger stort grattis till Vivian Xin Erixon för en lyckad certifiering och önskar dig varmt lycka till i framtiden!

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Svenskt Projektforum

Back To Top