Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Minus mindset

Enligt en artikel i The Economist använder sig framgångsrika chefer av det som kallas för ”minus mindset” – att dra ned på antalet nya kunder, nya produkter och tjänster. Annars är vi vana i verksamheter att hylla mängden som en framgång, dvs många nya kunder, höjda priser, många nya innovationer och produkter.

Det finns en mängd sätt att tillämpa ”minus mindset”: du behöver som ledare veta när det är dags att skrota idéer och projekt som inte leder till något ökat värde utan istället fokusera på det som är värdefullt och fungerar. Det finns också exempel på företag som dragit ned på möten och infört en mötesfri dag i veckan med resultatet: bättre effektivitet och produktivitet. Ett annat exempel är försök med fyradagarsveckor världen över där intäkterna ökat med 40% jämfört med året innan. Arbetsgivarna såg dessutom ett större engagemang och minskad sjukfrånvaro.

Management teoretikern Peter Drucker är en hängiven anhängare av ”planerat övergivande” och menar att det bästa är att överge marginaliserade produkter och aktiviteter för mer lönsamma sådana. Så istället för att addera saker ska du skala bort.

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Back To Top