Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Mod, inget för fegisar!

”Det är ingen konst att vara modig om man inte är rädd” har Tove jansson en gång sagt. Kan mod och rädslor verkligen påverka det resultat som jag som projektledare levererar? Det kan det, låt mig förklara hur.

Även om vi alla vill vara unika har olika projektledares vardag många likheter. Det handlar ofta om otydliga krav, väntan på beslut som inte fattas och projektmedlemmar som sätter sig på tvären och inte levererar i tid. Det här är situationer som gör att vi måste hitta en väg runt problemen och hitta en alternativ lösning. Och att gå runt ett problem tar alltid längre tid än att gå rakt fram, lösa dem och sen fortsätta mot målet. Det är här projektledarens mod kommer in. Tänk dig en modig projektledare som istället vågar gå till styrgruppen och tydliggöra för dem att kravbilden är oklar och vilka konsekvenser det kommer få för projektet om vi inte reder ut detta. Eller en projektledare, som inte sitter och väntar på beslut, utan ser till att driva på dem som ska fatta besluten. Räcker inte det så ger han inte upp, utan då belyser han de konsekvenser som det uteblivna beslutet får för projektet och kräver att t ex styrgruppen tar sitt ansvar. Eller varför inte en projektledare som vågar ta samtalet med Pelle och reda ut problemet. En som lyssnar på Pelle och hör hans sida av det hela, men som också vågar vara tydlig mot Pelle vilka konsekvenser det får för honom respektive projektet om man inte kommer till en lösning med problemet och de sena leveranserna.

Tänk dig vilken effekt det skulle ha för resultatet i projektet om du helt plötsligt hade en tydlig kravbild, alla viktiga beslut fattade och inga knepiga personer som inte levererar som de ska. Det skulle bli skillnad, eller hur…Det är den skillnaden som vi vill åt, som vi vill vara med och skapa. Och den skapar vi genom mod. Modet att våga ställa krav, våga säga ifrån, våga visa på konsekvenser och våga ta jobbiga samtal. Rädsla, det är nyckeln till mod. För om vi inte hade varit rädda för att ställa krav och ta jobbiga samtal, hade vi ju gjort det. Mod handlar om att våga utmana sina egna rädslor. Våga tänja på gränser och prova nya saker trots att vi inte vet vad som kommer att hända. Vad händer om vi inte vågar? Då kommer vi fortsätta göra som vi alltid gjort och det kommer att leda till samma resultat som det alltid gjort.

”The best predictor of the future, is the past”säger talesättet och det stämmer för alla, även projektledare som inte är modiga.

Vem är då modig? Du? Jag?

Eftersom mod handlar om våra egna rädslor och vi alla är rädda för olika saker, är mod en sak för dig och en annan sak för mig. Du kanske tycker att jag är modig som håller föreläsningar för många människor, men det är inte mod för mig eftersom jag inte är rädd för det. Jag däremot tycker att de som hoppar bungyjump är modiga, för det är jag rädd för. Detta innebär att de personer som du kallar modiga, kanske inte ser sig själva som modiga. Och andra kanske tycker att du är modig, trots att du inte känner dig så. Du måste alltså lyssna på vad du är rädd för och våga utmana dig själv just där. Vi är alla rädda för olika saker, vissa till och med för att vara sig själva. Kungen sa i en intervju i Svensk Damtidning ”Det är lätt att ha tankar kring ledarskap, men svårare att hantera det i vardagen. Det krävs mod att vara sig själv”.Vad är du rädd för?

Hur kan du utmana dina rädslor i projektledarrollen och nå bättre resultat?

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Svenskt Projektforum

Back To Top