Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Möt en IPMA certifierad

Här presenterar vi ytterligare en intervju i serien “Möt en IPMA-certifierad”, kortare intervjuer med projektledare och ledare på olika nivåer och med olika bakgrunder om deras upplevelse av sin IPMA-certifiering. Först ut var en intervju med projektledaren Palina Baravik, den kan du läsa här> och denna vecka har vi fått oss en pratstund med Jonas Charmi, Programledare på Trafikverket, styrelsesuppleant i Svenskt Projektforum och IPMA certifierad på nivå C. 

Jonas Charmi har arbetat med projekt- och programledning hela sitt yrkesverksamma liv, främst inom IT och telekom. Han är hemmahörande på västkusten men har arbetat världen över och förutom sin passion för ledarskap så är just att resa (och motorsport) hans främsta intresse. 

 

Varför valde du att IPMA certifiera dig?

Jag genomförde min IPMA certifiering år 2010. Jag arbetade då som Customer Project/Program Manager på Ericssons globala projektkontor och anledningen till att vi började certifiera oss var främst för att våra externa kunder ställde krav på oberoende certifiering.  

Från början tillämpades en annan certifiering än IPMA, men ledningen upptäckte ganska snart att denna certifiering inte tog projektledarens erfarenhet i beaktande och då beslutades att alla erfarna projektledare istället skulle IPMA certifieras med hänvisning till IPMAs fokus på ledarskap och kandidatens tidigare erfarenheter. 

 

Vilken nytta har du haft av din IPMA certifiering?

Min IPMA certifiering skapar ett förtroende och en respekt för min kompetens. Likt en pilot som behöver ett certifikat är min mening att en projekt- eller programledare behöver kunna visa upp ett certifikat för att styrka sin kompetens och visa på att man kan ta hand om det projekt man säger sig kunna hantera. 

För mig har min IPMA certifiering även varit en viktig del av mitt CV och min karriärutveckling. Den har fungerat som ett kvitto på att jag besitter en värdefull kompetens och motiverat såväl löneökningar som befordringar och även bidragit till att undgå nedskärningar vid sämre tider. 

 

För en tid sedan recertifierade du dig för andra gången, varför valde du att recertifiera dig på nytt?

Jag har haft min IPMA certifiering sedan 2010 och recertifierade mig första gången 2015 och vid båda dessa tillfällen krävde arbetsgivaren och externa kunder att jag hade en oberoende certifiering. Jag arbetade på Ericsson med så kallade Mission Impossible-projekt där jag skickades utomlands med kort varsel för att rädda upp komplexa projekt som inte har uppnått förväntat resultat under längre period.  Min IPMA certifiering var här en avgörande faktor både för den befattning jag hade och även för det arbete jag skulle utföra. 

Sedan 2019 arbetar jag på Trafikverket och vid min senaste recertifiering ställdes inte kravet från min arbetsgivare utan jag bad min chef att få recertifiera mig pga följande anledningar:

  • Min IPMA certifiering ger ett STORT VÄRDE för min egen kompetens och mitt CV
  • Min IPMA certifiering är OERHÖRT viktig i marknadsföringen av mig själv som erfaren projekt- och programledare

 

Varför tycker du att andra ska IPMA certifiera sig?

Jag tycker att en IPMA certifiering är ett måste för alla som vill arbeta som projekt- eller programledare som ett körkort som bevisar din kompetens. En IPMA certifiering förstärker också ditt självförtroende och ökar din självinsikt som projektledare samtidigt som den ökar dina karriärmöjligheter och bidrar till din utveckling som ledare. Den ökar också din kunskap och kompetens inom projekt och ledarskap. 

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Svenskt Projektforum

Back To Top