Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Möt Projektforums nya styrelsemedlemmar

Efter årsmötet den 10 april röstades tre stycken nya medlemmar in i Svenskt Projektforums styrelse. Vi säger hej och välkomna till Ulrika Adlerz-Lind, Tomas Domberg och Stefan Rinaldo som nedan bjuder på en kort presentation av sig själva och varför de vill vara en del av Projektforum. 

 

Ulrika Alderz-Lind kliver in som ny suppleant i styrelsen med ambitionen att bidra till att stärka rollen som projektledare och projektledning som eget kompetensområde. Ulrika bor i Tullinge, strax söder om Stockholm och har 30 års erfarenhet som projekt- och projekteringsledare. Idag arbetar hon som marknadsområdeschef på AFRY inom “Project Management Real Estate”. Ulrika har lång erfarenhet av projektledning av både stora och små projekt och vet nyttan av att arbeta processtyrt efter en projektmetodik. Hon har tidigare låtit framförallt yngre medarbetare utbilda och certifiera sig och det är något hon vill fortsätta med.

 

Tomas Domberg, även han nyvald suppleant, tycker att projektledning är det roligaste som finns. Tomas, som är bosatt i Västerås, arbetar som projektledare hos PQ Projektledning och ansvarar även för att deras projektledare kvalitetssäkrar sin kompetens genom en IPMA certifiering. Tomas tycker att kompetens är det viktigaste och de värdesätter det goda ledarskapet, viljan och förmågan att leda. Han berättar att deras mål är att så många som möjligt i organisationen ska certifieras då det medför många fördelar som gör skillnad för både uppdragsgivare och medarbetarna samt att det är ett krav som flera kunder ställer.

 

Stefan Rinaldo har tillträtt Projektforums styrelse som ny ledamot. Stefan, som även han är bosatt i Västerås, är civilekonom i grunden och har arbetat hos Skatteverket, ABB och Alimak Group. Idag arbetar han för Consolis Group och har rört sig från traditionell ekonomi till teknik, projekt och produktion. Stefan är nyfiken på hur vi kan driva projektledning vidare som en specialkompetens. Under sin tid på ABB upptäckte han verksamheten i projektform och vilka otroliga möjligheter och utmaningar som det innebar. Han noterade också att det fanns en övertro på att verktyg och checklistor skulle garantera ett framgångsrikt genomförande och att den sociala och mänskliga dimensionen i vad som krävdes för att kunna leda, driva och hantera teamen ofta fick mindre uppmärksamhet. Som del av Projektforums styrelse hoppas Stefan kunna jobba vidare och bidra med mer där.

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Svenskt Projektforum

Back To Top