Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Rapport från årsmötet 

Den 10 april genomfördes Projektforums årsmöte, online och i våra lokaler på Olof Palmes Gata.

Mötet följde den stadgeenliga dagordningen och det redogjordes både för föregående år och verksamhetsplanen för 2024 presenterades och godkändes. Vi vill tacka alla mötesdeltagare, avgående styrelsemedlemmar och ett extra tack till vår valberedning vars arbete resulterade i tre stycken nya styrelsemedlemmar som vi hälsar varmt välkomna till föreningen. En kort presentation av våra nya styrelsemedlemmar hittar du här>>

Efter årsmötet 2024 består Svenskt Projektforums styrelse av följande personer:

Anders Södergren – Ordförande

Fredrik Lorén Karlsson – Ledamot

Herwig Stöckl – Ledamot

Ulla Frisk – Ledamot

Camilla Malmer – Ledamot

Joacim Öhman – Ledamot

Stefan Rinaldo – Ledamot (nyval)

Karolina Eklund Wikander – Suppleant

Tomas Domberg – Suppleant (nyval)

Ulrika Adlerz-Lind – Suppleant (nyval)

Magnus Olsen – Suppleant

 

Mötesprotokoll publiceras efter signering under “mina sidor” på projektforum.se.

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Back To Top