Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Mycket snack och lite verkstad

TNG har genomfört en unik kartläggning om svenska arbetsgivares kännedom och attityd kring fördomsfri rekrytering. Den omfattande undersökningen lyfter fram HR-specialisters och svenska chefers syn på fördomsfri rekrytering. Och här finns ett tydligt glapp mellan vision och verklighet.

I rapporten presenteras  omfattande statistik från över 1 000 chefer och HR-specialister från hela Sverige. Research som visar hur svenska organisationer och chefer förhåller sig till fördomsfri rekrytering och mångfaldsfrågor.

Bland annat finner man att:

  • 84 % tror att en fördomsfri rekryteringsmetod kan bidra till ökad mångfald, samtidigt som 75 % av alla chefer och VD:ar går på magkänsla när de anställer.
  • 50 % av cheferna uppger att de påverkas av ålder, hälsa och funktionsnedsättning när de rekryterar.
  • 30 % av svenska arbetsgivare inte alls rekryterar fördomsfritt.

Ladda ner rapporten här!

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Back To Top