Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

NKT HV Cables säkrar leveransen med IPMA Certifiering

Vi har under våren haft nöjet att genomföra en företagsintern IPMA certifieringsomgång tillsammans med NKT HV Cables AB. Fem av deras medarbetare har tillsammans under några månader genomfört IPMA certifieringar på de två högsta nivåerna, nivå A – Certifierad Projektchef samt för nivå B – Certifierad Senior Projektledare. I maj avslutades certifieringsprocessen och vi vill rikta ett stort grattis till alla fem deltagare för godkända certifieringar och erhållna IPMA certifikat!

Deltagarna berättar att initiativet till att påbörja en certifiering initialt kom från organisationen då kunderna, i allt högre utsträckning, ställer krav på certifierade projektledare.

Även om kännedomen om IPMA inte var etablerad bland samtliga blev medarbetarna uppmuntrade av sin chef att påbörja sin resa mot ett certifikat. Vad var då motivet till att genomföra certifieringen?

  • Min motivering var tudelad, för egen del var det att få en kvalitetsbedömning av mig själv, min erfarenhet och mina kvaliteter, men det var också för att få en kvalitetsstämpel mot våra kunder som i regel alltid kräver en oberoende projektledarcertifiering (Anders Brammesjö, Director Project Execution)
  • Personligen för att få ett kvitto på att jag som person jobbar med ”rätt” uppgifter för att på bästa sätt uppnå målsättningen för projektet. (Conny Ternström, Senior Projektledare)
  • Ett certifikat kommer att visa min kompetens och expertis inom projektledningen i organisationen men även externt.  För mig personligen så skulle en certifiering ge mig en kvittens på min roll som jag har idag (Christian Fisch, Senior Projektledare)

En återkommande reflektion från majoriteten av våra kandidater efter en genomförd certifiering, är att de som individer fått möjlighet till att reflektera över sina utvecklingsområden och blivit starkare i sin yrkesroll. Det blev tydligt att deltagarna på NKT HV Cables delar samma uppfattning när vi frågar dem vad de tror att nyttan med certifieringen är och vad den kommer att bidra till?

  • För mig är det ett bevis av högsta märke att jag har de kvaliteter som krävs för att driva komplexa projekt. Det gör att jag kan fortsätta i samma anda men också stärka delar av mitt ledarskap och engagemang tack vare de reflektioner jag gjort under certifieringen. För NKT är det ett bevis för att vi har en utvecklingsstege som gör att våra projektledare får möjlighet att utbilda sig och att de får adekvat erfarenhet i våra leveransprojekt. Certifieringen innebär också att jag individuellt, men också NKT, får en analys på vilka kompetensområden vi ska fortsätta vara bra på men också vilka vi ska utveckla vidare (Anders Brammesjö)
  • Den största nyttan/lärdomen har varit att reflektera över mitt sätt att agera samt de beslut jag tar, dessutom kommer troligen ökad trovärdighet för mig som projektledare. (Conny Ternström)
  • Certifieringsresan i sig gav stort utrymme till att reflektera en hel del både över mig själv och mina egenskaper tillsammans med min yrkesmässiga resa. Det var både nyttigt & intressant. (Maria Månsson)

 

Vi säger stort grattis och varmt lycka till med framtida projekt!

Anders Brammesjö – IPMA Certifierad Projektchef nivå A

Magnus Larsson Hoffstein – IPMA Certifierad Projektchef nivå A

Maria Månsson – IPMA Certifierad Senior Projektledare nivå B

Conny Ternström – IPMA Certifierade Senior Projektledare nivå B

Christian Fisch – IPMA Certifierad Senior Projektledare nivå B

 

 

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Svenskt Projektforum

Back To Top