Certifierade projektledare en konkurrensfördel

Tomas Domberg, PQ Projektledning TEXT ANDREAS LINDBERG PQ Projektledning har 35 anställda och de arbetar som projektledare inom fastighets och byggbranschen. Företaget finns i Stockholm, Eskilstuna och Västerås. Kunderna finns hos stat, kommun och i den privata byggbranschen. Det är…

Läs mer

Grattis Projektakademien 25 år!

1968 bildades i Sverige en av de första intresseföreningarna för projektledare i världen. Föreningen fick namnet Nätplan vilket väl beskriver den dåtida inriktningen – dvs samverkan kring och utveckling av planeringsverktyg. I takt med den starka utvecklingen av projektfältet mot en mer…

Läs mer

Nytt excellence nätverk: Förändringsledning

Vi startar under hösten 2019 flera exklusiva nätverk - Excellence nätverk. Detta nätverket riktar sig uteslutande till medlemmar som har en roll som förändringsledare i sin organisation. Nätverket har begränsat antal platser. Vill du: träffa andra likasinnade utanför din organisation.…

Läs mer

5 am club

Text: Pia Lundgren För över ett år sedan blev jag inbjuden till en sluten grupp av vänner på Facebook som kallade sig ”The 5 am club”. I korta drag går det ut på att gå upp klockan 5 på morgonen,…

Läs mer

PMO Excellence

Workshop 28 augusti En första nätverksträff för dig som har en PMO funktion äger rum den 28 augusti mellan 10.00-17.00 under temat PMO-Excellence och ledas av Reinhard Wagner som har varit verksam i mer än 30 år inom projektrelaterat ledarskap…

Läs mer

Projektskolan – del 6

Projektledarens ansvar Det är ett stort ansvar att vara projektledare. För att kunna ta ett stort ansvar innebär det också att man behöver ha rätt förutsättningar för att kunna lyckas med uppgiften. Jag som projektledare behöver själv se till att…

Läs mer

Projektskolan – del 5

Projektledning – ledarskapet Ledning och struktur krävs överallt och det är med kompetens och erfarenhet som vi lyckas. Det finns ingen utbildning eller kurs som är slöseri, inga råd från erfarna medmänniskor som är i onödan – snarare tvärtom. De…

Läs mer

Projektskolan – del 4

Projektledning – skapa förutsättningar Projektledarens roll innebär definitivt att skapa förutsättningar för projektgruppen att lyckas med sitt uppdrag. Som projektledare är det viktigt att ha förmågan att driva och leda mot uppsatta mål. Projektledaren behöver se till att saker händer…

Läs mer

Projektskolan – del 3

Kommunicera! Kommunikation är viktigt i allt vi tar oss an. Inte minst under ett arbete som ska genomföras under kort tid av en grupp medlemmar som inte annars brukar arbeta tillsammans. Förkorta ditt budskap. Skala av och skala ner, ta…

Läs mer