Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Öka kvaliteten i projektarbetet

IPMA Certifiering av projektverksamhet för kvalitet – Certifiering av projekt-, förändrings- och/ eller uppdragsarbete skapar förutsättningar för långsiktiga framgångar inom organisationen och för dess kunder och intressenter.

 

Syfte

Organisationer som certifierar sina projektledare enligt IPMAs internationella standard visar såväl internt som externt att den gör ett aktivt val gällande ständig förbättring, effektivitet, ledarskap och kvalitet i sitt projektarbete.

Svenskt Projektforum tillhandahåller ett stort utbud av IPMAs certifieringstjänster inom projekt, förändring och uppdrag. IPMA är förkortning för International Project Management Association, en internationell samarbetsorganisation för nationella projektledarföreningar.

Metod

Personer som genomgår en IPMA-certifiering bedöms inom tre kompetensområden: PERSPECTIVE,  PEOPLE och PRACTICE. IPMA certifiering är unik i sin fokusering på området People dvs kompetensen att leda, inspirera, bygga relationer och motivera dig själv, ditt team och samtliga intressenter till uppdraget. Kvalificerade assessorer bedömer erfarenhet och kompetens genom certifieringsprocessen. Assessorerna är certifierade och utbildade för att bedöma kompetens i projekt-, program och portföljledning.

IPMAs ramverk för kompetens ställer objektiva krav på kompetens och är oberoende av metoder, modeller och branscher.

 

FAKTA

Tjänst: Certifiering enligt IPMAs internationella standard ICB 4.0

Certifieringar:  IPMA®Certifiering:  Individuell kompetensmätning, certifiering finns i 4 nivåer i domänerna projekt-, program- och portföljledning.

IPMA® Agile Leadership Certification. Det innebär att du som arbetar agilt får ett internationellt erkänt certifikat oberoende av metod eller modell.

 

Vill du veta mer? Varje vecka har vi öppna live-webinarier med information eller så bokar du tid för en genomgång som passar dig genom att kontakta: pia.lundgren [at]projektforum.se

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Back To Top