Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Ln4 Solutions – Projektverktyg och resursplanering för högre effektivitet

 

 

Ln4 Solutions är kanske det enda alternativet när en organisation menar allvar med:

 • Agil transformation enligt SAFe med Lean Portfolio, OKR och resursplanering utifrån team.
 • Periodisk styrning av Lean Portfolios Budget med värdeströmmar och innovationsinitiativ som en ledningsfunktion vågar lita på.
 • Målstyrning (OKR) på strategisk och taktisk nivå med delegerat genomförande till självledande team.
 • Självledande individer som tar fullt eget ansvar för sitt deltagande i team och projekt.
 • Styrning av projekt även utan tidrapportering.
 • Komplett styrning av kapacitet hos team och enskilda resurser.
 • Genomgripande transparens av allt ansvarstagande för projekt, portföljer och resursbeläggning.

Ovanstående är bara ett axplock ur en längre lista.

Ln4 har den programvara som ger ett systemstöd för att införa ett digitaliserat projektkontor utan administrativ personal och som ger en komplett realtidsbild av allt kapacitetsutnyttjande och beläggning av resurser samt därmed progress för samtliga projekt och verksamheter.

Låt oss guida er när behovet av ett PMO blir tydligt – hur kan man gå till väga för att slippa gå vilse och plötsligt inse att man är tillbaka vid utgångspunkten? Jo, lyssna till en föredragning från oss som forskat i ämnet projektmodeller, resursplanering och projektkontor under flera decennier och som därför kan berätta (nästan) allt som är värt att veta om ett stödjande projektkontor och hur man enklast tar sig dit i lagom stora steg.

 1. Skillnaden mellan ett styrande PMO och ett stödjande.
 2. Allt om projektets nödvändiga styrinformation och hur ett PMO kan ge stöd till en projektledare samt verifiera att denne har koll och styr projektet mot ett avslut inom uppsatta ramar och tillsammans med intressenterna en förankrad framgångsplanering mot ett tydligt avslut.
 3. Resursplanering för beläggning och uppföljning med trafikljus och Earned Value Management.
 4. Underlag inför ett projektbeslut och Genomförande. Hur ska projektets planering och progressrapportering se ut? Vilken information och vilka nyckeltal kan och måste styrgrupp och portföljägare fortlöpande kunna avläsa från ett systemstöd? Utan systemstöd blir det ingen förändring eftersom ”Kultur äter strategi till frukost” men digitalisering vinner över kultur.
 5. Skillnaden mellan en portfölj för styrning och en portfölj för uppföljning.
 6. Hur en enkel och systematisk kvalitetssäkring med självutvärdering kan tillämpas av ett PMO.
 7. Samspel och kommunikation mellan linjens resursansvar och projektens kompetensbehov.
 8. Matrisorganisationens mekanismer och eliminering av skillnaden mellan stark och svag matris.
 9. Hur agil styrning med team och Lean Portfolio och traditionell projektstyrning kan samsas.
 10. Hur man enklast kommer igång – det finns en enkel roadmap.

Tveka inte att ta kontakt med oss, inget uppdrag är för litet – Vi anstränger oss mer.

Georg Silber VD, Ln4 Solutions AB

www.ln4solutions.com

Back To Top