Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Projektledare är framtidsyrket

Kjell Lindström är trendspanare på företaget Noden i Uppsala. Varje fredag publicerar
han sitt nyhetsbrev med de senaste trenderna inom teknik, ekonomi, politik, socialt,
miljö och övrigt. Hans säkraste trend just nu är att projektledare är ett framtidsyrke.
TEXT ANDREAS LINDBERG

Projektvärlden träffar Kjell Lindström för en pratstund om framtiden och trender inom
projektområdet.

Varför ska man som projektledare spana in i framtiden?
– Framtiden kommer att drabba oss alla oavsett om du vill det eller inte. Då kan du välja
att ha olika förhållningssätt till det, ibland pratar man om tre scenarier. Det första skulle
kunna vara ”Wait and see”. Alltså du gör inget utan väntar in vad som händer. Problemet
med det är att du är helt oförberedd och kan bli totalt överraskad av vad som kan komma
att hända. Det andra är ”Allmän beredskap”, det vill säga, att du är medveten om att något
kommer att hända, även om du inte vet vad. Det tredje är att du har någon bestämd idé
om vart framtiden är på väg. Då får du ett mål och en inriktning.
– Oavsett vilken storlek av organisation eller vilken bransch du är i, så kan framtiden
påverka ditt projekt, därför gäller det nog att ha lite koll på vad som kan komma att hända.

Vad är det som kan hända?

– Det kan vara vad som helst, men på mitt företag Noden fokuserar vi på olika områden
så att det blir lättare att sortera begreppen. Vi tittar på förändringar i den tekniska miljön,
inom ekonomi, politik, socialt, miljö och övrigt. En del saker kan vara ett hot, andra kan
vara möjligheter. Den tekniska utvecklingen har den senaste tiden till stor del skapat möjlig-
heter att arbeta effektivare eller på ett nytt sätt, vilket har påverkat och kommer att påverka
projekt i allra högsta grad.

Har du exempel på vad som kan hända om man inte är vaken på  dessa saker?
– Det finns många exempel, men jag förvånas över att till exempel kommuner inte har koll
på hur många barn som föds och vilka inverkningar det får på antalet platser i förskolan.
Där finns ett uppenbart samband, men detär inte alltid så. Vissa signaler kan vara svåra att tyda.
Flygande bilar till exempel – det trodde man redan på 1930-talet skulle bli verklighet. Men det
blev inte så. Däremot finns det tekniska lösningar i dag, som kan göra att det blir verklighet
inom en snar framtid. Vi får väl se.

Hur ser framtiden ut för projekt?
– Den ser bra ut. Det klassiskt viktiga området för en organisation är att ha kontroll över
informationen. Eftersom det kommer mycket ny teknik som handlar om informationshantering
så tror de  flesta numera att de stora organisationernas tid är över, eftersom mycket i dag kan
göras lika bra  och lika billigt i en småskalig miljö. Och det är digitaliseringen som ofta gör
det möjligt.
– När det gäller projektledare som yrke, så kommer  det naturligtvis att finnas kvar, men arbets-
uppgifterna kommer att förändras. Den traditionella sättet att driva projekt med styrgrupper och
referensgrupper etc, upplevs nog i dag som lite stelbent. Det agila förhållningssättet är ett tydligt
exempel på det. Att stanna upp oftare och stämma av med uppdragsgivaren är numera en självklarhet.

Vilka tekniska trender kan du se som berör projektvärlden?
– Artificiell intelligens, självlärande system och robotiseringen är tydliga trender. Nu går vi
mer  mot  humanoida robotar, det vill säga människoliknande robotar. Det kan tänkas att
många kommer  att få  arbeta tillsammans med robotar i framtidens projekt. Eller så kommer
projektledaren att vara  en robot.  Det beror på komplexitetsgraden i projektet. Dagens projekt
i komplexa miljöer kanske inte  är det första  man robotiserar, men delar i projektet kan säkert
skötas bättre av en robot.

Man kan väl inte bortse från att den mänskliga faktorn i projekt är viktig?
– Nej visst, men den mänskliga faktorn är något som man försöker få bort. Människor gör fel,
fattar  irrationella beslut och är opålitliga, till skillnad från robotarna som gör som de ska,
upprepar samma  sak om och om igen, fattar rätt beslut och jobbar dygnet runt. Men jag är
inte säker på att det är så enkelt.
– En intressant sak som kommer nu, är hur robotiseringen samverkar med människan. Du har
till  exempel robotdräkter som du klär på dig och på så sätt kan förstärka din styrka. Människan
och roboten  börjar allt mer samverka både fysiskt och psykiskt med varann. Du kan också operera
in datachip och liknande i kroppen för att förstärka vissa egenskaper.

Och hur kommer projektledarrollen att förändras?
– Den klassiska projektledarrollen är ganska inåtvänd, jag menar mot projektets organisation och
dess styrning. I framtiden blir det mer viktigt att hålla reda på andra projekt och vad som händer i
omvärlden och då kommer nog projektledarrollen att bli mer utåtriktad. Det finns forskning som
tyder på det. Det betyder att projektledaren måste ha andra verktyg, arbetssätt och ett annat perspektiv
än i dag. En följd av det blir i sin tur att de traditionella projektledarutbildningarna måste anpassas
till de nya förutsättningar som råder.

Och projektmedarbetarna?
– Projekt blir en allt mer vanlig arbetsform, så medarbetarna kan lättare anpassa sig, vilket under-
lättar  för projektledaren. Men projekt som arbetsform borde integreras mer i utbildningarna.
– Åter till projektledarna. John Kotter skriver i en av sina böcker om vilka egenskaper som krävs för
att  vara en bra projektledare. Mycket av det gäller fortfarande: om du ska leda i komplexa miljöer
behöver  du ha en energi utöver genomsnittet. Du måste också ha en viss distans till det du gör.
En helikoptersyn.  Det tredje är en social förmåga, eftersom du har att göra med andra människor,
med olika bakgrund och  olika kompetens, och förstå hur de fungerar. Den fjärde egenskapen är
integritet. Du måste ha en idé om vad som är bra projektledning för dig, som du kan kommunicera
till andra och följa.
– Den sociala förmågan kommer att vara särskilt viktig i framtiden, eftersom kompetensnivån och
komplex- iteten ökar och som projektledare ska du inte kunna allt själv, men kunna plocka fram det
som  behövs ur medarbetarna.

Kan du sammanfatta hur det kommer att bli i framtiden?
– Projekt är framtidens organisationsform. Mer av dagens arbete kommer att utföras i projektform.
Att leda  projekt kommer att kräva nya metoder och förhållningssätt för att kunna anpassas till nya krav.
Och slutligen;  framtidens projektmedarbetare kanske inte är en människa.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Linda Strömstedt

Back To Top