Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Projektledning och situationsanpassning

Projektledarskap är en resa med kontinuerliga justeringar och förfining av handlingar och beteenden, snarare än att bara behärska en uppsättning färdigheter baserade på bästa praxis. Projektledarrollen är avgörande för projektens utfall, inte minst på grund av de många olika sätt på vilka den utövas.

Projektledarskap är lika mycket situationsanpassning som uppgiftsorientering. Detta gör projektledarens roll komplex, med de extra dimensionerna att arbeta inom begränsningar av tid, budget, osäkerheter och kundförväntningar. Följaktligen finns det inget sätt att jämföra en projektledares effektivitet eftersom effektiviteten står i relation till situationens krav. Med varje projekt bokstavligen annorlunda mot tidigare uppgifter handlar ledarskap i projekt om anpassning.

Situationsanpassning är ett av ledarskapets egenskaper. Enkelt uttryckt är det en förståelse för behovet (t.ex. typ, kvalitet, kvantitet, engagemangsnivå, framsynthet etc.) för ledarskap som motsvarar situationen. I ett projektledningssammanhang verkar bara en förståelse för behovet av ledarskap intuitivt begränsande, såvida det inte följs av ett svar på behovet och dynamiken i interaktioner mellan människor, processer och system inom projektets ekosystem. Eftersom system och processer skapas av människor är människor fortfarande de viktigaste drivkrafterna för situationsanpassning i projekt.

Projektledarskap kräver taktfull hantering av flera element och parametrar inom projektets ekosystem genom en blandning av diplomati, objektivitet och rättvisa, empati, sunt omdöme, och beslutsfattande.

I takt med att projekten blivit alltmer komplexa har de färdigheter som framtida projektledare behöver, blivit ett viktigt forskningsområde och en förståelse för hur man hanterar situationsanpassning effektivt är en del av dessa trender. Även om det inte är ett motgift mot misslyckanden i projekt att ha den önskade kompetensuppsättningen eller en förståelse för hur man utövar situationsanpassning i projekt, kan dessa färdigheter verkligen hjälpa till att undvika stora fallgropar i projektledning.

Nobelpristagaren George Bernard Shaw (1856-1950) sa ”Den förnuftiga människan anpassar sig till världen; den oförnuftiga envisas med att försöka anpassa världen till sig själv. Därför beror alla framsteg på den oförnuftiga.

Utan att gå in i debatten om den roll en projektledare bör spela, symboliserar dessa ord verkligen det tillvägagångssätt som behövs för projektledning genom situationsanpassning för förbättrade projektresultat.

Författare: © 2022 Jiwat Ram, ipma.world

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Svenskt Projektforum

Back To Top