Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Projektledningens nyckel till framgång

Vad är nyckeln till framgång för att lyckas med stora och komplexa projekt? Ja den frågan är verkligen berättigad att ställa eftersom dessa typer av projekt alltför ofta kraftigt avviker från de planer och underlag som de beslutades utifrån.  Det ligger förstås i sakens natur att risker i stora/komplexa projekt är svåra att i förväg överblicka och ta höjd för. Samtidigt är just riskhantering ett etablerat verktyg och metod för att klara just detta, det vill säga att hantera effekten av större osäkerheter. Så svaren man får på frågan om vad som är nyckeln till framgång varierar beroende på vem du frågar och hur du frågar.

Men om man först delar upp projektledarattributen eller projektledning i hårda respektive mjuka faktorer, och sedan ställer frågan så kommer de mjuka faktorerna att framträda som avgörande när man frågar. Med hårda faktorer avses saker som system, processer och metoder, medan de mjuka faktorerna inkluderar saker som ledarskap, attityd och beteende.  De förstnämnda är klassiska projektledarkomponenter som alla alltid pratar om, sätter på pränt, tar på största allvar och använder sig av. De är ofta även framträdande i upphandlingsunderlag och relativt enkla att kvantifiera eller kvalificera. De är självklart även viktiga och något som alla projektledare skall kunna och behärska, en hygienfaktor kan man säga. Just därför är de hårda faktorerna inte avgörande eller nyckeln till framgång – alla projektledare av rang kan hantera dem.

Nej, istället är det de mjuka faktorerna som vi av någon outgrundlig anledning verkar att ta för givna som visar sig vara avgörande i de flesta fall. Ledarskap, attityd och beteenden är exempel på attribut som är mycket svårare att kvantifiera eller kvalificera än de hårda faktorerna och det kanske upplevs ”känsligt” att värdera och prata om, men det går. När ett större projekt initieras, planeras och genomförs så måste vi alla bli bättre på att förstå och beakta vikten av de mjuka faktorerna, t.ex. genom att ställa krav på projektledarcertifiering (där mjuka faktorer ingår), genomföra för ändamålet väl avvägda intervjuer och referenstagningar, samt löpande följa upp dessa mjuka faktorer under projektets gång.

Ledaregenskaper levererar projekt, inte metoder och system.

Författare Anders Södergren

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Svenskt Projektforum

Back To Top