Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Projektskolan – del 4

PROJEKTLEDNING – SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR

Projektledarens roll innebär definitivt att skapa förutsättningar för projektgruppen att lyckas med sitt uppdrag. Som projektledare är det viktigt att ha förmågan att driva och leda mot uppsatta mål. Projektledaren behöver se till att saker händer och att utmaningar tas om hand längs vägen. Om arbetet flyter på lite ”för bra” kan man ibland bli orolig för att projektet missar något.

Konsten att tänka nytt – Forskning säger att vi tänker 60 000-90 000 tankar per dag, men att 95 procent av våra tankar är samma som vi tänkte dagen innan. Konsekvensen blir att våra tankar blir till känslor och värderingar. Vi tar undermedvetna beslut och det är praktiskt eftersom det är effektivt. Ett exempel kan vara när vi går till affären för att handla mjölk och oftast köper den sortens mjölk som vi brukar. Det skulle ta väldigt lång tid att handla om vi tog medvetna beslut hela tiden. Ett gott ledarskap bygger på känslor och på värderingar, men för att utveckla något nytt och nå resultat är det viktigt att tänka nytt! I rollen som ledare är det nyttigt att vara medveten om att våra tankar och beslut är kopplade till värderingar.

Projektledning med fokus på effekter

Projektledaren driver ett eller flera uppdrag i form av projekt. Projekten har tydliga mål och en given tidplan. Som projektledare behöver du förhålla dig till mål för att förstå arbetsinsats och tid för att förstå när arbetet är klart. För att kunna sätta projektmål behöver vi se och förstå de önskade effekter som skall nås i och med projektets genomförande. Effektmål bedömer värdet på projektarbetet och beskriver en mätbar förbättring. Med tydlighet i effektmålen kan projektet sätta upp projektmål – för att sedan uppnå de önskade effekterna. Inget projekt utan fokus på effekter.

Projektgrupp som gemensamt presterar – Vi besitter alla någon form av supertalang. Viktigast är att identifiera sin egen och sedan förvalta den väl. Som projektledare bör du förutom dina ledaregenskaper och sinne för att driva arbete framåt även kunna plocka fram andras talanger. En projektgrupp som presterar genom att alla i gruppen gör det de är bäst på kommer ha goda utsikter att lyckas.

Till slut…

• Projektledaren behöver inte ensam ha lösning på allt men bör ha förmåga att ta fram lösningar med hjälp av sin projektgrupp.

• Projektledaren bör kunna se saker innan de händer – för att undvika fallgropar.

• Projektledaren arbetar inte i projekt på egen hand men ska ha förmågan att driva projektet mot förutbestämda mål och visioner.

TÄNK PÅ ATT:

Som projektledare eller annan typ av ledare är du aldrig ensam i ditt arbete. Alla de duktiga, kompetenta och drivna medarbetare som vi har och har haft äran att ha arbetat tillsammans med inom projekten betyder allt för resultaten. Rollen som projektledare är att skapa förutsättningar genom att rensa och bana väg, samt att avgränsa och begränsa uppdraget så att det finns arbetsro.

Som projektledare står jag mellan styrgrupp samt beställare och verksamhet och projektgrupp. Att vara flexibel och ödmjuk är en förutsättning, att ha rätt kompetens och utbildning är grundläggande. Sedan är det hårt arbete som krävs.

Text: Johanna Lycken

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

pia.lundgren@projektforum.se

Back To Top