Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Projektskolan – del 6

PROJEKTLEDARENS ANSVAR

Det är ett stort ansvar att vara projektledare. För att kunna ta ett stort ansvar innebär det också att man behöver ha rätt förutsättningar för att kunna lyckas med uppgiften. Jag som projektledare behöver själv se till att jag har rätt förutsättningar för att kunna driva projektet hela vägen från start till mål. Det viktigaste som projektledare är att säkerställa att projektet når dess uppsatta mål, dvs ser till att leverera överenskomna resultat vid överenskommen tidpunkt och till överenskommen kostnad.

Ingår alltid i projektledarrollen:

• Sammanfatta projektets mål, avgränsningar och beroenden i ett projektkontrakt. Projektkontraktet beskriver projektets mål och syfte, ramar och avgränsningar, beskriver alltså det som projektledare och beställare kommer överens om som gäller för just detta projekt. I projektkontraktet behöver det också framgå vilka befogenheter som projektledaren har.

• Planera och följa upp projektets progress och rapportera status kontinuerligt till styrgrupp och projektbeställare. Ha god kontroll över ekonomi och budget, ligg alltid ett steg före.

• Arbeta aktivt med projektgruppen, stötta där det behövs, men framförallt bana väg och skapa förutsättningar i så stor utsträckning som det behövs.

• Håll koll på tidplan, följ noggrant upp nedlagd tid och projektets aktiviteter.

• Leverera underlag för beslut till styrgrupp och beställare.

• Organisera och bemanna projektet – ofta görs detta i samråd med projektbeställaren. Var noga med att projektdeltagarna har nödvändiga kompetens, information och stöd som krävs för att kunna delta i projektet.

• Upprätta underlag för projektavslut. Kort och gott – projektledaren planerar och strukturerar, följer upp och skapar förutsättningar för projektgruppen, allt för att leverera enligt överenskomna mål.

 

Text: Johanna Lycken

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

pia.lundgren@projektforum.se

Back To Top