Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Rational Unified Process (RUP)

RUP är ett ramverk för mjukvaruutveckling som man kan anpassa i det oändliga för att passa ett visst projekt.

 

De fyra faserna i RUP beskrivs så här:

Inception betyder start eller förberedelse. Det är i denna fas som man lägger grunden till sitt projekt, här skapas och formuleras projektets syfte och mål, man gör riskbedömningar, uppskattar vilka resurser som kommer krävas och skapar en projektplan.

 

Elaboration i denna ska man arbeta vidare på detaljerna. I denna identifieras problemområdet, domänen, systemets design och arkitektur samt projektplanen vidareutvecklas. Fasen innefattar att skapa en fastare grund för projektet.

 

Construction betyder helt enkelt tillverkning, det är i denna fas som produkten konstrueras, byggs. I denna fas utvecklas produkten iterativt till att bli ett färdigt system. Det är en utvecklingscykel av testande och kodande och det är även här acceptanskraven från mottagarsidan formuleras.

 

Transition är den sista fasen i RUP och den syftar till överlämning eller övergång. Det är i denna fas som produkten överlämnas till slutanvändarna. Denna fas innebär ofta att slutanvändarna upptäcker än fler krav och ytterligare utveckling sker. Inom RUP finns ett par viktiga roller som bör identifieras och/eller bemannas inom projekt, dessa är; sponsor/beställare, projektledare, utvecklare, användare, modelleringsledare och mentor. Rollen utvecklare består av bland annat programmerare, arkitekt och domänanalytiker.

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

pia.lundgren@projektforum.se

Back To Top