Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Scaled Agile Framework (SAFe)

Ramverket Scaled agile framework som skapats av metodexperten Dean Leffingwell i ett försök att underlätta för hela företag att bli agila. Kärnan i ramverket är att se ett företag i tre nivåer, ur ett it-utvecklingsperspektiv: portfölj, program och team.

 

portföljnivån sköts affärsutveckling och utformning av övergripande arkitekturer. Här hittar vi användning av metoder som Lean och Kanban.

 

Programnivån handlar om att skapa riktlinjer för produkter som utvecklas, hantering av produktsläpp och diskussioner om vilka funktioner som ska finnas i vilka produkter och i vilka versioner av produkterna de ska implementeras. En metod som används är DevOps.

 

teamnivån utvecklas den mjukvara och andra funktioner som behövs i produkterna. Nyckelordet här är ”cadence”, ungefär rytm. Det innebär att samordna arbetet i de enskilda projekten och teamen. Den förhärskande metoden är Scrum.

 

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Back To Top