Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Realisera Smart Cities genom professionell projekt-, program- och portföljhantering

IPMA startade ett nytt publikationsformat kallat ”IPMA Insight” med första upplagan med fokus på ämnet ”Smart Cities” Om du vill ha en elektronisk version följ länken för hämtning: [ http://products.ipma.world/ipma-product/realizing-smart-cities/]. Faktum är att antalet människor växer stadigt. År 2050 förväntas världsbefolkningen nå nästan 10 miljarder människor, varav cirka 80 procent bor i städer. Det här är en stor uppgift för alla regeringar och ledare över hela världen. Redan numera produceras 60 procent av energiförbrukningen och 70 procent av avfall och växthusgasutsläpp från städer. Offentlig transport, vattenförsörjning, sanitet, energi, mat och säkerhet är bara några av de punkter som måste hanteras av regeringarna. Det är av största vikt att hantera dessa utmaningar på ett holistiskt sätt med hjälp av befintlig kunskap om projekt-, program- och portföljhantering. Det kommer att bidra till att göra visionen av en smart stad verklig och ge verkliga fördelar för medborgare.

Vad gör IPMA när det gäller Smart Cities? Eftersom IPMA är ett nätverk av 70 nationella projektledarorganisationer över hela världen kom flera perspektiv och erfarenheter upp till ytan. Tex berättade vår medlemsförening från Tyskland hur de hanterade inflödet av flyktingar 2015 och 2016. Mexiko fokuserade mer på jordbruk och regionala aspekter medan Indien och Kina framhöll utvecklingen kring mega- och giga-städer. Korea och andra fokuserar på frågor som teknik och hur dessa kan bidra till smartare städer. Nya perspektiv som forskningsaktiviteter, mobilitetslösningar och många andra framkom och behandlades under det första Smart Cities Symposiumet i slutet av mars 2018 i Berlin.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

pia.lundgren@projektforum.se

Back To Top