Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Modern Agility

Det agila arbetssättets värdegrund, det agila manifestet, har fått sig en utmanare! Nu är
Modern Agile på mångas läppar.  I korthet handlar det 
om fyra principer med mål att få
både kunder och egna medarbetare 
att briljera och få superkrafter. För att nå dit behöver
vi skapa trygga 
arbetsplatser, våga experimentera och leverera värde löpande.

Om vi strävar mot det agila arbetssättet ökar  chanserna att få innovativa, högpresterande och lärande
organisationer, säger Ann-Louise Ulfsparre och Lena Åckander, förändringsledare och agila coacher på
konsultföretaget Citerus.

Enkelt och fräscht
Modern Agile beskrivs bäst med sina fyra principer, formulerade
av Joshua Kerievsky, CEO på Industrial Logic. Det är en vidareutveckling och modernisering
av det agila manifestet som formulerades för mjukvaruindustrin redan år 2001. Joshua Kerievsky
hävdar att det traditionella agila förhållningssättet är på väg att drunkna i verktyg, ramverk för skalning samt byråkrati och att det numera är mycket pengar involverade.
Joshua Kerievsky vill inte att detta ska stå i vägen för en sund vidareutveckling av det agila, och menar att Modern Agile erbjuder en motvikt, något som på ett enkelt sätt fångar kärnan i det agila och som är anpassat till dagens affärsklimat och tempo.
– Förutom att Modern Agile sätter människan i centrum, så tilltalas vi av det sätt som Modern Agile
vänder sig mot olika typer av verksamheter, organisationer och företag, säger Lena Åckander. Vi känner
dessutom att principerna är lätta att ta till sig, lättare att komma ihåg och fungerar ännu bättre som vision
än det agila manifestet.

Modern Agiles fyra principer
Vilka är då de fyra principerna?
Prinicipen ”Hjälp människor briljera” (eng. Make people awesome) beskrivs bäst i genom ett citat av Kathy
Sierra ”Vi är inte här för att skapa en fantastisk produkt  eller fantastiskt företag utan för att få våra kunder att
briljera när de använder produkterna eller tjänsterna som produceras.”
– I Modern Agile talar vi till och med om att ge kunderna ”superkrafter”, vilket vi tycker är en riktigt bra
vision, säger Ann-Louise Ulfsparre. Inte nog med det, principen gäller lika väl i den egna organisationen för
att få högpresterande organisationer och människor. Det gäller att skapa en miljö där utvecklare, användare,
beställare, chefer har möjlighet att utveckla sin fulla potential och bli sina bästa jag.

För att vi ska lyckas få människor och organisationer att briljera behöver vi leva efter principen ”Skapa trygga förutsättningar” (eng. Make safety a prerequisite). Dels handlar det om att göra våra produkter, verktyg och processer säkra att använda. Dels handlar det om fysisk och psykologisk trygghet som är basala mänskliga behov. Otrygghet begränsar oss starkt och rädsla förhindrar prestation på hög nivå; det är som att hålla en fot på bromspedalen. För att få fram innovationer och världens bästa användare av organisationens tjänster och produkter måste alla våga uttrycka sin åsikt, ta risker och misslyckas – vilket kräver trygga förutsättningar.
– Just psykologisk trygghet finns det mycket forskning runt och till exempel Google har kommit fram till att detta är den viktigaste förutsättningen för högpresterande team, säger Lena. Innovation är i dag
viktigare än någonsin och principen ”Experimentera och lär dig snabbt” (eng. Experiment and learn rapidly)
belyser hur viktigt det är att inte bara anpassa sig till förändringar, utan driva dem. Det gäller att inte ägna
sig åt alltför tidsödande analyser och planeringar utan säkerställa snabbt lärande genom experiment, små
delleveranser och tidig verifiering av hypotesen eller experimentet.
– Genom att lära av våra framgångar och misstag – utan att leta syndabockar och skuldbelägga – utvecklar vi
våra organisationer, säger Ann-Louise. Att ständigt lära nytt är en överlevnadsfråga på dagens snabbt rörliga
marknad. Något värdefullt som inte ännu levererats hjälper inte någon. Med principen ”Leverera värde löpande”
(eng. Deliver value continuously) i ryggen så behöver vi hela tiden ställa oss frågan: ”Hur kan vi kontinuerligt
leverera rätt värde snabbare?”
– Detta mindset är ju definitivt användbart, även utanför mjukvarubranschen och gäller inte bara hela produkter
eller lösningar, säger Lena Åckander. En halvfärdig  idé som en användare kan ge värdefull feedback på, kan
vara guld värd för alla inblandade.

 

Modern Agile – för alla?
– Alla principer är direkt applicerbara, egentligen oavsett  verksamhet och agil mognad, säger Lena och Ann-Louise.
I all slags framgångsrik verksamhet är det viktigt att förstå och leva efter sina värderingar, principer och mindset.
Vi anser att Modern Agile är en utmärkt grund att utgå ifrån eftersom den har ett enkelt uttryck, har människor i
fokus och är värdedriven. En kraftfull utgångspunkt om man vill röra sig mot ett mer agilt arbetssätt!

 

 

 

 

Läs mer på www.modernagility.se

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Back To Top