Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Jag ser ett stort gap mellan modeller och den praktiska tillämpningen

Vi har nöjet att få presentera Roland Frisdalen, ny ledamot i Svenskt Projektforums styrelse. Roland är certifierad ISO-9000 revisor, certifierad förändringsledning enligt Prosci Change Management samt certifierad projektledare (PMP) enligt Project Management Institute. Roland, som tycker om att vara ute i skog och natur, bor i natursköna Östersund och är anställd hos Region Jämtland Härjedalen. Där arbetar han som programkontorschef för kundgrupp Cosmic. Cosmic är ett patientjournalsystem som levereras av Cambio Healthcare AB. Kundgruppen består av åtta regioner samt den privata vårdgivaren Capio.Roland Frisdalen är programvaruingenjör och började som utvecklare hos Ericsson år 1989. Efter några år insåg han att det var mer intressant att driva arbetet tillsammans med sina kollegor och gick då över till projektledning.År 2000 lämnade han Ericsson och tog anställning som konsult med inriktningen projektledning. Roland drev eget konsultbolag under perioden 2006 – 2017. I början på 2000-talet fick han ett uppdrag inom hälso- och sjukvård och fastnade direkt för den branschen. Roland berättar att där finns det otroligt duktiga verksamhetsrepresentanter och en stor brist på projektledare. Med hans Ericsson-bakgrund där PROPS var modellen för projektledning, var det enkelt att beskriva vikten av en fungerande modell samt skapa tydlighet i skillnaden mellan linjeverksamhet och projektverksamhet.

 

Varför vill du sitta med i styrelsen för Svenskt Projektforum?

Allt sedan jag kom in i offentlig verksamhet i allmänhet och hälso- och sjukvård i synnerhet ser jag ett stort gap mellan de framtagna modellerna och den praktiska tillämpningen. Vad jag förstår så vill Svenskt Projektforum hjälpa till och stötta den branschen där jag kan bidra med kunskap och förståelse. 

Vad vill och kan du tillföra till organisationen?

Inom hälso- och sjukvården pågår en gigantisk digital transformation för att möta aktuella och framtida krav på effektivisering. Det är av stor vikt att alla dessa projekt, program och initiativ leds på ett strukturerat sätt där jag tror att mina tre kompetensområden (projektledning, kvalitetsledning och förändringsledning) kan skapa goda förutsättningar i att förstå värdet av utbildade, certifierade och fungerande projektledare.

 

Vi hälsar Roland Frisdalen varmt välkommen till Svenskt Projektforum!

 

 

 

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Svenskt Projektforum

Back To Top