Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Effektiv vardag – sluta prokrastinera!

Alice Boyes, amerikansk psykolog, ger i en artikel i Harward Business Review tips om hur vi kan komma bort från uppskjutandeproblematik (prokrastinering).

 1. Schemalägg djuparbete – Projekt och mer omfattande arbetsuppgifter som pågår under en längre tid kan upplevas som mer besvärliga att ta itu med. Genom att frigöra och mer konsekvent schemalägga tid för sådant ”djuparbete” i kalendern, kan det upplevas mindre krävande. ”-Vanor gör beteendesekvenser mer automatiska. Även om tidpunkten inte är densamma hela tiden är det en fördel om djuparbete planeras in enligt ett visst mönster. Själv startar jag min arbetsdag med en timmes mejlande och administration innan jag går över till djuparbete” säger Alice Boyes.

 

 1. Red ut dina känslor – Att identifiera känslor för olika typer av arbetsuppgifter kan göra det enklare att undvika prokrastinering. Om en uppgift upplevs som tråkig, lova dig själv en belöning när den är klar. Eller försök hitta sätt att göra den roligare. Kanske ihop med en kollega? ”-När en uppgift gör dig orolig, organisera arbetet genom att starta med de uppgifter som gör dig minst irriterad och ta det därifrån. Vad som först ter sig svårt kommer kännas inom räckhåll när du tagit dig över de lätta stegen.” förklarar Alice Boyes.

 

 1. Omvänd brainstorming – Fundera på vad som skulle göra jobbet omöjligt svårt att klara av eller omöjligt att utsätta dig för? ”-När du har svaret på ovan, tänk då på dess motsatser. Det gör dig mindre blockerad.” menar Alice Boyes. Med omvänd brainstorming går det att se uppsidan i ofullständigt genomförda uppgifter och se alternativa tillvägagångssätt. En uppgift kan ju framstå som orimligt svårt om du föreställer dig att resultatet måste vara helt perfekt från allra första början. Att börja med omvänd brainstorming kan ge dig tillåtelse att ta dig an uppgiften på ditt sätt och plötsligt känns det lättare att börja.

 

 1. System för nya uppgifter – Nya uppgifter och nya ansvarsområden kan lätt skapa ångest och en känsla av utmattning innan man ens har kommit igång. ”-Sannolikheten att skjuta upp uppgifter minskar om du har ett system för att angripa dem. Ett tips är att dra lärdom av någon svår uppgift du tidigare klarat av och identifiera hur du gjorde det steg för steg. Mitt eget består av en konsekvent följd av steg:
  1. Jag över väger tre olika sätt att ta mig an uppgiften.
  2. Sedan analyserar jag vad som mest sannolikt kan gå fel.
  3. Därefter gör jag en kalkyl över hur lång tid jag bör ägna mig åt uppgiften.
  4. Slutligen bestämmer jag mig för ett sätt att snabbt pröva mina antaganden. ”

 

Källa: https://hbr.org/2022/05/how-to-stop-procrastinating

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Svenskt Projektforum

Back To Top