Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Säkerställ din kompetens och utvecklas som projektledare

Varför är en projektledarcertifiering viktig?

Rollen som projektledare innebär stor variation i både ansvar och arbetsuppgifter. Förutom klassiska projektledningskompetenser inom verktyg, metoder och tekniker behöver du kunna hantera styrning, strukturer och processer. Allt detta medan du leder individer och får ditt team att prestera och arbeta mot samma uppsatta mål. 

Kraven på projektledarrollen ökar i takt med komplexiteten och aldrig förr har vår omvärld varit mer komplex än nu. Att säkerställa sin projektledarkompetens är därmed viktigare än någonsin och det är framförallt kraven från omvärlden, en ökad konkurrenskraft och behovet av ett gemensamt “språk” som uppges som de främsta skälen till certifiering. 

 När vi idag pratar med projektledare runt om i landet från olika branscher märker vi av en ökad efterfrågan på någon form av certifiering. Önskemål om certifiering kommuniceras inte bara i kravprofiler vid rekrytering och i anställdas utvecklingsplaner utan hörs nu även från beställare. Även inom konsultverksamheter märker vi av vikten av att kunna erbjuda certifierade projektledare för att trygga kunden att de anlitar kompetenta ledare för de specifika uppdragen. 

Hur kan jag säkerställa min kompetens och bli konkurrenskraftig som projektledare?

Genom en IPMA certifiering får du en komplett genomgång av vad en projektledare bör besitta för kompetenser för att kunna bedriva lyckade projekt. En IPMA certifiering är oberoende av bransch, metod och modell och innebär en validering av alla de kompetenser du som individ besitter här och nu. Den är internationellt erkänd och finns idag i över 70 länder som alla certifierar utifrån ett gemensamt ramverk. 

En tredjedel av IPMAs certifiering bygger på kompetenser som krävs för att arbeta med människor, sociala och personliga kompetenser som också är grundläggande för att framgångsrikt bedriva lyckade projekt. Många av de som väljer IPMA som certifieringsmodell gör det just på grund av detta, för att få sina ledarskapskompetenser validerade och kvalitetssäkrade. Certifieringen ger dig dessutom vetskap om dina styrkor och utvecklingsområden och du får reflektera över frågor som hur du hanterar konflikter, kulturella skillnader, hur du kommunicerar och vad som gör dig till en god ledare.

Våra assessorer, som ansvarar för valideringen av din kompetens, är tränade till att oberoende bedöma projektledarkompetens utifrån IPMAs ramverk och under processens gång gör de en gedigen genomgång av dina projektledningskompetenser.

Att få sina kompetenser validerade är en unik möjlighet, givetvis tar det lite tid och arbete från din sida, men kom ihåg vad du får med dig – ett försprång på arbetsmarknaden, ett stärkt personligt CV och ett kvitto på din kompetens, dessutom bidrar du till att stärka din organisation. 

Vi erbjuder personlig service före och under certifieringsprocessen och du kan certifiera dig på svenska eller på engelska. Tag kontakt med oss på certifieringskansliet för att prata mer om hur en IPMA certifiering går till och vilka dina möjligheter är.

 

Vi ser fram emot att prata med dig!

Ring oss: 08-22 14 13

Maila oss: certifiering@projektforum.se

 

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Svenskt Projektforum

Back To Top