Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Nätverk Portföljstyrning 12 december

Nätverk Portföljstyrning är ett nätverk för dig som är intresserad av portföljarbete och styrning, som vill lära dig mer om hur du lyckas med portföljhanteringen och som vill utbyta erfarenheter med andra i liknande situation. Varje nätverksträff utgår från ett tema och kommande nätverksträff kommer att fokusera på OKR.

OKR är ett aktuellt ämne att samtala kring i ett nätverk för portföljstyrning. OKR står för ’Objectives and Key Results’ och vi kommer tillsammans undersöka vad som utmärker strategiska OKR respektive taktiska OKR. Är OKR något annat än traditionella projektresultat som att uppfylla effektmål med möjliggörare (Enablers, Leveransartefakter, förändringar etc.)? En intressant fråga är sambandet mellan framför allt strategiska OKR för en portfölj och ägardirektiv (företag) respektive regleringsbrev (myndigheter). Nätverksledare är Georg Silber.

Nätverksträffarna sker digitalt via zoom och nästa träff äger rum tisdagen den 12 december kl 10:00 – ca 11:30 (länk till mötet skickas ut dagen innan). För att möjliggöra reflektion och erfarenhetsutbyte är platserna begränsade. Först till kvarn gäller. Om du anmält dig men fått förhinder, var vänlig och meddela oss i så god tid som möjligt så kan vi erbjuda din plats till någon annan. Nätverket är kostnadsfritt och enbart för medlemmar i Svenskt Projektforum.

Läs mer och anmäl dig här>

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Svenskt Projektforum

Back To Top