Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Självreflektion – Bli trygg i rollen som projektledare

Camilla Åkesson är en av nordens ledande experter inom projektledning. Här delar hon med sig av tips för att komma igång med självreflektion och utveckling som projektledare. Du får även tips på hur du kan tänka om du är på väg att genomföra en IPMA-certifiering.

I min roll som assessor för projektledarcertifieringar på Svenskt Projektforum är det tydligt: förutom själva IPMA-certifieringen är det avsnittet om självreflektion som ger projektledarna mest. Det verkar som vi inte ger oss tillräckligt med tid att stanna upp och reflektera i vardagen.

Självreflektion är vare sig krångligt eller tar mycket tid om man skapar sig en rutin för det. Du kommer känna dig tryggare och modigare i din roll som projektledare och dessutom få insikter om vad du kan jobba mer med. Att se till att faktiskt göra en utvecklingsplan och följa den. Inte raketforskning precis. När du gör det kontinuerligt kommer du bli förvånad över vart det för dig och din utveckling.

Varför är det viktigt med självreflektion?

Vi börjar från början: Varför är det viktigt med självreflektion? Varför är det viktigt för dig? Stanna upp en stund och fundera på det.

Naturligtvis finns det nyansskillnader i varför självreflektion är viktigt för oss. Det vi vet är att det gagnar oss att känna till våra styrkor och svagheter för att kunna träna och bli bättre. Genom att jobba aktivt med vår självinsikt lägger vi grunden för att göra medvetna val och skapa en utvecklingsplan för hur vi vill ha det och vilka vi vill vara. Det är ju inte svårare än så. Egentligen. Det vi är svaga på behöver vi träna på och medvetenhet om våra styrkor gör att vi känner oss tryggare. Så – varför krånglar vi till det?

.

Öka ditt självförtroende som projektledare

Genom en kontinuerlig process av självutvärdering och utvecklingsplanering, hittar du inte bara svaren på hur du kan förbättras, utan också nyckeln till att omdefiniera vad du kan uppnå. Varje steg på vägen är inte bara en prestation, utan en manifestation av ditt engagemang för din egen yrkesroll. Kontinuerlig självutvärdering ökar din trygghet och självförtroende i rollen som projektledare. Denna förmåga att utvärdera sig själv blir en del av din professionella resa mot att bli ännu bättre.

Hitta din rutin för självreflektion

Min uppfattning är att många tror att det TAR tid att jobba med självreflektion kontinuerligt. ”Nej, inte en sak till att pressa in min tighta vardag”. Jag tänker att det är precis tvärtom – det GER oss tid. Något som jag brukar påminna mig själv om är att ”det är först när vi stannar upp som vi är på väg”.
För att underlätta är det bra att skapa en rutin för detta. Det finns otaliga tips på olika rutiner, det viktiga är att du hittar en som passar dig och din vardag.

Tips på hur du kan komma igång:

 1. Bestäm när det passar dig bäst att fokuserat jobba med din reflektion
 2. Sätt upp ramar:
  a. Vill du endast reflektera
  eller
  b. Vill du också beskriva hur du vill jobba med din förändring?
  Var uppmärksam på att du inte går på lösning för fort innan du har reflekterat och gjort självutvärderingen.
 3. Sätt en rutin på hur du gör:
  a. Om du väljer att skriva ner det i en fysisk bok, skaffa gärna en anteckningsbok som är avsedd endast för detta.
  b. Om du skriver och planerar digitalt, undvik att ha mail/chat/motsvarande igång när du ska fokusera på detta
 4. Våga berömma dig själv när du har gjort något bra!
 5. Var ärlig och försök alltid att se din del.

Det inte finns något rätt eller fel sätt att reflektera på! Hitta det sätt som passar dig och din vardag. Sätt av en återkommande tid i kalendern, antingen varje dag eller varje vecka.

Utvecklingsplanen – Får jag bjuda på lunch?

I Astrakans projektledningskurser får deltagarna lista de egenskaper, förmågor, som en bra projektledare har. Det kan t ex komma upp: God kommunikatör, Strukturerad mm. Därefter uppmanas de att fundera på vart på en skala de befinner sig.

Nästa steg blir att tänka på hur de skulle kunna komma högre upp i skalan, dvs göra en utvecklingsplan. Det kan vara att läsa en bok, gå en kurs eller ibland att helt enkelt iaktta någon annan man känner till som är riktigt bra på den aktuella förmågan. Tips är då att bjuda dem på fika eller lunch och uttryckligen säga t ex ”Jag har uppmärksammat att dina projekt alltid är välstrukturerade. Jag skulle vilja utveckla det hos mig – får jag bjuda på en lunch så kan du kanske berätta för mig hur du jobbar?”.

Om vi aktivt och medvetet jobbar med detta kommer vi göra tydliga förflyttningar. Vi kommer också känna oss tryggare i vår roll och ha mod att förmedla våra svaga sidor genom att istället vända det till att någon annan är bra ”och jag vill gärna lära mig av dig”.
Bonusen blir att du höjer andra personer vilket oftast är uppskattat. Utöver uppfattas du troligtvis som en ödmjuk och modig person med mycket självinsikt. Nästa gång kanske du blir bjuden på lunch för att ge någon annan dina bästa tips.

Trygghet skapar ödmjukhet och mod

Att kontinuerligt ägna tid åt självutvärdering ger kraft och stärker dig i rollen som projektledare. Genom kontinuerlig reflektion uppnår du både djupare insikt om dina styrkor och svagheter, och skapar en grund av mod och ödmjukhet som är ovärderlig i ledarskapsrollen.

Självutvärdering är en kontinuerlig övning i självinsikt och personlig utveckling. Genom att aktivt granska dina prestationer, beslut och beteenden får du en tydligare bild av dina färdigheter och möjligheter till förbättring. Denna medvetenhet skapar mod – mod att utmana mig själv och utforska nya strategier och lösningar för att ta nästa steg i din utveckling.

Samtidigt genererar självutvärdering ödmjukhet. Att vara öppen för att erkänna och hantera förbättringsområden skapar en atmosfär av ödmjukhet gentemot både dig själv och teamet du leder. Det ger dig också förmågan att vara lyhörd för feedback och att lära av både framgångar och utmaningar.

I projektledarrollen blir dessa egenskaper av avgörande betydelse.

Självutvärdering avgörande för att närma sig mer komplexa projekt

Modet att våga testa nya idéer och ödmjukheten att anpassa dig efter föränderliga omständigheter ökar din förmåga att navigera genom komplexa projekt. Dessutom skapar detta tillvägagångssätt en förtroendefull arbetsmiljö där öppen kommunikation och ständig förbättring är grundläggande principer.
Kort sagt, genom att regelbundet ägna dig åt självutvärdering stärker du din roll som ledare. Modet att ta initiativ och ödmjukheten att anpassa dig till förändringar blir grundpelare för din ledarstil och bidrar till ett framgångsrikt genomförande av projekt.
Sist men inte minst vill jag påminna om att för att vara en bra ledare måste du kunna leda dig själv.

Av: Camilla Åkesson, Ansvarig för Astrakans projektledarutbildning och certifierad IPMA-A

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Back To Top