Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Självreflektion genom mindfulness – ett framgångsrecept för ledarskap

Vikten av att arbeta med självreflektion är någonting som delas av flera forskare inom ledarskap. Paul Nesbit, forskare inom beteendevetenskap uttrycker att självreflektion bidrar till en ökad medvetenhet, som är en viktig komponent för framgång. Leslie Wilk Braksick, doktorand inom industriell organisationspsykologi och författare av boken Unlock behavior and unleash profit, betonar att självreflektion bidrar till individens personliga utveckling. Enligt en studie utförd av forskaren Giada Di Stefano, kan självreflektion öka arbetsprestationen med 23%

Det finns många olika metoder för självreflektion, och det är viktigt att hitta en metod som fungerar för dig. En metod är mindfulnessmeditation. Genom att meditera och fokusera på nuet kan du öka din självmedvetenhet och förbättra din självreflektion. 

Teorin om självmedvetenhet är en central princip i mindfulnessmeditation, den hjälper till att kultivera självmedvetenhet genom att ge tid att flytta medvetenheten från den yttre världen till den inre världen. Mindfulnessmeditationen stärker fokus på känslor och omedvetna tankar och accepterar dem för vad de är. Mindfulness kräver att man är i det nuvarande ögonblicket och objektivt ser inåt på tankar, känslor och känslor. Det är viktigt att inte döma de inre tankarna för att vara en tid för sund introspektion och ökad självkännedom.

Studier har visat att meditation kan förändra hjärnområden som bidrar till att öka självmedvetenheten. En undersökning från Havard Medical School visade att meditation ökade den grå substansen i hippocampus, som är relaterat till självmedvetenhet och introspektion. Mindfulnessmeditation fokuserar på ett objektivt och icke-dömande erkännande av inre känslor och tankar; därför kan den bidra till att minska grubblerier och oroande tankar.

Denna mindfulnessövning hjälper till att lägga märke till tankar som dyker upp och att märka dem (potentiellt som positiva eller negativa) utan att döma dem. Den hjälper en att se tankar och känslor objektivt så att man kan lära sig och anpassa sig, vilket bidrar till att utveckla en starkare självkänsla.

  1. Hitta en bekväm position att sätta dig i och känn av hela kroppen.
  2. Lägg uppmärksamheten på andningen och känn hur magen höjer och sänker sig när du andas in och ut. Använd detta som ett ankare när tankarna börjar vandra.
  3. När du är redo släpper du kroppen och andningen och låter tankar och känslor komma in i ditt sinne. Försök att inte låta dig ryckas med av dina tankar, utan observera dem helt enkelt.
  4. Låt tankarna och känslorna komma och gå. Föreställ dig potentiellt att de flyter nedför en vattenström som löv och se hur de kommer in och ut ur ditt sinne. Betrakta dem objektivt och se vad du kan lära dig av dem.
  5. När du är nöjd med övningen återgår du helt enkelt till kroppens andning innan du återvänder till fullt medvetande.
  6. Lista eventuellt dina tankar i en dagbok eller en kalender.

Har du svårt att komma igång? Står det still när du ska låta tankarna flöda fritt? Då kan du börja med att reflektera över frågorna: Hur mår jag just nu och har jag lärt mig någonting nytt idag?

 

 

 

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Svenskt Projektforum

Back To Top