Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Successivprincipen Konferens

Användarerfarenheter, framgångsrika projekt och forskning

Välkomna till konferensen den 21 och 22 november

Detta är den elfte konferensen om en metod som varit framgångsrik i tusentals projekt i Skandinavien och Europa sedan 1990-talet. Metoden är en av de bästa som finns i området – den kombinerar riskhantering med bedömning av t.ex. kostnader och tidsplaner och skiljer kostnadsposter/aktiviteter från de generella osäkerheterna, som kan inträffa närhelst i projekten.

Metoden har fått en framträdande plats i t.ex. norska statliga projekt. I forskningsrapporten Concept #59 (figur 5.2) drar forskarna slutsatsen att 80%, av de 91 undersökta projekten (ca 110 MD NOK), kom i mål under budgeten! Tankeväckande för stora bygg- och IT-projekt. Metoden används också av många kommuner, t.ex. Oslo och Bergen.

Enligt ett direktiv från svenska regeringen, från september 2008 är det ett krav på att Trafikverket använder metoden för stora infrastrukturprojekt, t. ex. för de nya stambanorna, förbifart Stockholm och andra väg- och järnvägsprojekt.
Metoden tillämpas av kommuner, regioner, statliga verk och företag., t. ex. Trafikverket, Sjöfartsverket, Försvarsmakten, Norrköpings och Linköpings kommun, Region Östergötland, Ericsson, SAAB och flera andra till.

Konferensen hålls av Futura i samarbete med IDA Process.
Språket för konferensen är SKANDINAVISKA

Föredrag och diskussionspunkter – Agenda

• ”Riskhantering – ett managementkoncept och ett kulturellt koncept i AF-koncernen” Adrian Skogeng, AF-Gryppen.no

• ”Finansiering av kärnavfall – en långsiktig utmaning” Bengt Hedberg, Senior Expert, Strål Säkerhetsmyndigheterna Lorens Borg, tidigare Futurakonsult, Successiveprincipen i Ystad

• ”Implementering av den Successive Principle i en stor organisation” Henrik Erdalen, strateg, Trafikverket.se

• ”Estimering av Unknown Unknowns – komma närmare verkligheten” Henrik K Søndergaard, SeniorKonsult

• ”Hur & varför använder kommuner Successive Principle? Utbyggnad av svensk spårväg” Leif Lindberg, Samhällsbyggnadsdirektör (Dir. of Civil Eng.)

• ”Praktisk tillämpning av Successive Principle” Case: Danskt byggprojekt” Mads Blåbjerg, seniorkonsult, Emcon.dk

• ”Forskning i Successive Principle – statens projektmodell” Morten Welde, senior forskare, NTNU.no

• ” Successive Principle i framtidsperspektivet ” Ole Jonny Klakegg, professor i projektledning, NTUU.no

• ”Modellering av risker och osäkerheter vid fastställandet av projektreserver” Søren Randrup-Thomsen, chef för Dpt. Risk &Safety, Rambøl

• Har pendeln svängt för långt åt motsatta hållet? Kim Haugbølle, Seniorforskare, ph.d., BUILD, Aalborg Universitet

Plus två andra talare som kommer att meddelas senare

Deltagande

Fysiskt – IDA Process, Kalvebod Brygge 31-33, DK-1780-Köpenhamn

Streaming via Zoom – Vi rekommenderar att du installerar Zoom på PC, Apple eller iPad och att du testar att delta i Zoom-möten innan konferensen så att du vet att tekniken fungerar. Vi tillhandahåller, tyvärr, ingen hjälp om du får tekniska problem.

Konferenstider
• Måndagen den 21 november 9:30–17:00
• Tisdagen den 22 november 8:30–16:15

Fördelarna med konferensen – ”What’s in it for me?”

• Inspiration för metodanvändning
• Nätverkande och erfarenhetsutbyte med andra användare
• Praktiska exempel på tillämpningen av metoden – ”proof of value”

Deltagare

I de tidigare konferenserna har deltagarna varit från Norge, Sverige och Danmark, vanligtvis beslutsfattare, projektledare och konsulter. Vid den senaste konferensen, som ägde rum hösten 2017, deltog 55 skandinaver.
Den här gången hoppas vi även på deltagande från Färöarna, Island och Grönland.

Utställning

För de som vill, finns det möjlighet att presentera relevant material i en monter. Kostnaden för detta är 5 000,- DKK, exkl. moms. Kontakta: Henrik@hks-consult.dk om du är intresserad.

GDPR (bl. a.):
• Observera att fotografiering och filmning sker under konferensen, då webbseminarium sker samtidigt
• Gruppfoto tas första dagen – du har rätt att tacka nej, om du inte vill vara med

Måltider
Den fysiska konferensen inkluderar lunchbuffeer och fika.

Vill du delta i en gemensam middag på måndagskvällen kl. 19:30 anmäller du dig genom att skicka mail till: monika@projektkvalitet.se samtidigt som du anmäller ditt deltagande i konferensen – se nedan.

Observera att varje deltagare betalar själv på restaurangen.

Priser
Fysiskt deltagande inklusive måltider (exk. middagen): 2 850,- DKK exkl. moms
Webbinarium deltagande via Webb: 1 500,– DKK exkl. moms

Anmälan
Anmälan sker via IDA Process på IDA.dk https://ida.dk/arrangementer-og-kurser/konferencer/sp2022-succesfulde-projekter
OBS! Det finns två registreringswebbplatser:
1. För fysiskt deltagande
2. För webbinariumdeltagande

Tidsfrister och avbokning
Sista anmälnings- eller avbokningsdag för fysiskt deltagande är fredagen den 4 november 18.00.
För webbinariumsdeltagande kan anmälan göras upp till 2 kalenderdagar före konferensen.

Eventuell avbokning måste göras före tidsfristen. Hela beloppet, minus eventuella administrativa kostnader, betalas tillbaka.

Länkar:
Information om konferensen finns på följande länkar:
• IDA.dk
https://ida.dk/arrangementer-og-kurser/konferencer/sp2022-succesfulde-projekter
www.linkedin.com/company/sp2022-konferencen/

Arrangörerna
Värden:          IDA Proces, John Thomsen
Arrangörer:    Erling Hjallen, Henrik K. Søndergaard och Thomas Lillskogen

För ytterligare information kontakta Thomas Lillskogen +46 705185885

Vi ser fram emot att träffa DIG!

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Back To Top