Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Trender för projektledare

Ulf Bengtsson, från Wenell, berättar om fem trender inom projektledning som kan vara bra att känna till.


Agila arbetssätt växer sig starkare.
För att möta den tilltagande förändringstakten och den ekonomiska instabiliteten i världen kommer agila arbetssätt att växa sig starkare. Iterativt arbete och arbete i mindre steg med successiva leveranser kommer att bli allt vanligare i många projekt, samtidigt som projekten som helhet blir kortare och flera.


Förenkling, transparens och flexibilitet blir ledstjärnor i förändringsarbeten 
Komplexiteten i många verksamheter måste reduceras i stället för att ytterligare öka. I en studie gjord av BCG och beskriven i Harvard Business Review Spotlight har antalet interna regler, processer, samordningsorgan, vertikala lager etc, som exempel på intern komplexitet de senaste 15 åren ökat med mellan 50 procent upptill 350 procent. Förenkling, ökad transparens, flexibilitet är nyckelorden för framtiden. I stället för att bygga nya strukturer kommer vi i högre grad att fundera på vad som egentligen hjälper medarbetarna och ökar sannolikheten för att deras tillgängliga tid används till rätt saker som skapar ett värde för verksamheten.


Allt fler kommer att använda virtuella mötesplatser 
Kunskapen blir alltmer distribuerad och svår att överblicka. Kraven på samarbete och fungerandekommunikation kommer därigenom att bli starkare. Användningen av virtuella mötesplatser kommer att öka och idag finns det inte längre så många, om några, tekniska begränsningar utan det handlar helt om hur vi använder möjligheterna och vad vi behöver för att fungera i till exempel ett projekt. Vi ser nu organisationer som förbjuder intern e-post och hänvisar i stället helt till digitala mötes- och kommunikationsplatser, för att öka den interna effektiviteten.


Från processer till mänskligt beteende
Vi kommer att intressera oss alltmer för hur människor beter sig i olika situationer och vad som påverkar detta. Här finnsmycket solid psykologisk forskning. Genom denna är det lättare att förstå hur visuella planeringsverktyg och digitala tavlor (baserade på till exempel KanBan) bättre kan påverka beteenden positivt i en organisation och göra det möjligt för alla att arbeta mer med positiv och konstruktiv feedback för att styra beteenden.


Nya uppgifter ges till etablerade projektteam
Vi kommer att bygga fler projekt på etablerade, väl fungerande team, som görs i många utvecklingsintensiva projekt idag. Det sätter uppgifterna i centrum och vi behöver inte lägga energi på att bygga en ny grupp utan kan i stället inrikta oss på att få den att vidmakthållas och fortsatt fungera väl. Företag som till exempel Spotify bygger redan idag sin linjeorganisation på tvärfunktionella team (så kallade Squads organiserade i Tribes).

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Back To Top