Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Uppsats om innovation vinner pris

Under förra året inkom nio uppsatser från sex olika lärosäten som handlade om olika aspekter på projektarbete, allt från ledarskapsfrågor till arkitekters it-stöd. Uppsatspriset 2010 gick till Niclas Forsman, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

I sitt examensarbete ”Evaluating strategic innovation – A case study across Atlas Copco’s divisions” studerar Niclas Forsman hur man kan utveckla Key Performance Indicators (KPIs) för innovationsverksamhet i komplexa, tvärfunktionella utvecklingsmiljöer. Juryn enades även om två hedersomnämnade. Dels till Patrik Sundsten och Fredrik Lorén Karlsson, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, som i sitt examensarbete studerar ”Kunskapskontinuitet vid projektledarbyte i megaprojekt” den ständigt aktuella frågan om erfarenhetsåtervinning och lärande i projektmiljöer, dels till Lindsey Martenez Hermosilla, Linköpings Universitet, som i sitt examensarbete ”Att mäta projektmognad: En projektmognadsmodell för Vägverket” tar sin utgångspunkt i begreppet projektmognad i utvecklingen av ett åtgärdsförslag för Vägverkets Projektservice.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Back To Top