Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Uppsatspriset 2024: Finalister

I Svenska ProjektAkademiens årliga uppsatstävling har inför 2024 års pris inkommit 13 uppsatser från fyra olika lärosäten. Det gör tävlingsjuryns arbete spännande och lärorikt, men också svårt då uppsatserna samtliga är av hög kvalitet.

Juryn har dock enats om att välja ut två av uppsatserna till en finalomgång, där de läses och värderas av både forskningsutskottets ledamöter och ytterligare andra akademiledamöter. Vinnaren presenteras vid Akademiens årssammankomst. De uppsatser det handlar om är de följande, utan någon inbördes ordning:

Oskar Aazar och Simon Gamdrup, Kungl Tekniska Högskolan

Managing Multiple Project Management Information Systems A Case Study of a Swedish Manufacturing Company.

Projektledningsinformationsystem (PMIS) har en avgörande roll för att främja projektslutresultat. Trots detta har det ägnats väldigt lite uppmärksamhet åt betydelsen av att samtidigt tillämpa flera olika PMIS inom en organisation. I uppsatsen redovisas en fallstudie av ett stort tillverkningsföretag. Resultaten av studien påvisar att närvaron av flera PMIS inom organisationen ledde till ett flertal utmaningar, såsom inkonsekvent data, dubbelarbete, negativ påverkan på användarupplevelsen och svårigheter att hantera komplexiteten av PMIS-systemen.

 

Sofie Bostedt, Handelshögskolan vid Karlstad Universitet.

Organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete i offentliga projektmiljöer. Utifrån chefers uppfattningar och erfarenheter.

Syftet med denna studie var att öka kunskapen beträffande organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete i offentlig projektmiljö. Det har skett genom att undersöka uppfattningar och erfarenheter hos chefer med arbetsmiljöansvar för medarbetare som arbetar i projekt. Studiens viktigaste resultat är att förmedla en sammanställning av vilka framgångsfaktorer och utmaningar samt vilken utvecklingspotential som kan finnas i fråga om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön i den offentliga projektmiljön utifrån chefernas beskrivningar.

 

Källa: Uppsatspriset 2024: Finalister – Projektakademien

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Svenskt Projektforum

Back To Top