Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Vad lockar Gen Z i arbetslivet?

Vi har läst flera artiklar om den nya generationens inställning till arbetsliv och hur Gen Z ratar prestationshets till förmån för quiet quitting, det vill säga att inte göra mer än det absolut nödvändigaste på jobbet.

Och att quiet quitting-trenden är stark bland Gen Z bekräftas av en ny undersökning som Sifo gjort på uppdrag av Blocket jobb. Den visar att nästan en tredjedel av dem inom Gen Z (30 procent) kan tänka sig att börja med quiet quitting, och 8 procent har redan gjort det. Minst benägna att börja med quiet quitting är generation boomers, de som är mellan 59 och 68 år gamla. Bland dem svarar bara nio procent att de skulle kunna tänka sig att börja med quiet quitting.

Undersökningen visar att vi står inför ett skifte på arbetsmarknaden där en ny generation anställda tänker minst lika mycket på vad arbetsgivaren kan göra för dem som vad de kan göra för arbetsgivaren.

Gen Z tillsammans med Millennials är också den generation där störst andel inte ser någon anledning att göra mer än det absolut nödvändigaste på jobbet. Hela 14 procent av både Gen Z och Millennials håller med om det påståendet. Bland Boomers är motsvarande siffra ynka 4 procent.

Till skillnad från tidigare generationer där jobbstress och kvällsjobb nästan varit statussymboler prioriterar Gen Z sin fritid högt. När man frågar dem vilka saker förutom lönen som är viktigast för att få dem att tacka ja till ett jobb hamnar flexibla arbetstider och att slippa obetald övertid överst på listan.

I samma anda så är det saker som att behöva jobba obetald övertid och vara tillgänglig efter arbetstid som mest av allt skrämmer bort Gen Z. När man frågar dem vilka anledningar förutom lönen som är mest troliga att få dem att tacka nej till ett jobb så hamnar just obetald arbetstid överst på listan. Hela 56 procent svarar att det är den anledning som troligast skulle få dem att tacka nej till ett jobb.

Här är anledningarna som får Gen Z att tacka nej till ett jobb (utöver lönen):

  1. Att behöva jobba övertid utan att få betalt för det (56 procent)
  2. Att behöva vara tillgänglig efter arbetstid (36 procent)
  3. Att det finns små eller inga möjligheter att göra karriär (30 procent)
  4. Att företaget/arbetsplatsen inte har en ljus framtid (29 procent)
  5. Att karriärmöjligheterna ser olika ut beroende på kön (26 procent)

Här är anledningarna som får Gen Z att tacka ja till ett jobb (utöver lönen):

  1. Flexibla arbetstider (42 procent)
  2. Att aldrig behöva jobba övertid utan att få betalt för det (41 procent)
  3. Att få stort eget ansvar och utrymme för egna alternativ (31 procent)
  4. Att det finns goda möjligheter att göra karriär (29 procent) Att inte behöva vara tillgänglig utanför arbetstid (29 procent)
  5. Att det är lika karriärmöjligheter oavsett kön (25 procent)

 

OM UNDERSÖKNINGEN:

Undersökningen genomfördes med 1 000 personer i den arbetsföra allmänheten i åldrarna 18-65.Undersökningen genomfördes mellan den 28 mars och den 3 april 2023.

 

OM GENERATIONER:

Baby boomers (födda 1946–1964) är den mest traditionella generationen på dagens arbetsmarknad. De påstås präglas av optimism, är vana vid hårt arbete och började sin karriär genom att använda teknik som skiljer sig avsevärt från dagens.

Generation X (födda ca 1965–1979) anses vara mer skeptiska och negativa till arbetsmarknaden, vilket kan bero på att de växte upp under en svår tid med hårt arbetande föräldrar som sällan var hemma. De såg den tidigare generationen förlora sina arbeten under 90-talets svåra lågkonjunktur trots löften om att deras hårda arbete och stora uppoffringar skulle förtjäna sig.

Generation Y/ ”Millenials” /  (födda ca 1980-1995) har växt upp i en allt mer digitaliserad värld där kommunikation lika gärna kan ske virtuellt som ansikte mot ansikte. Likt Generation X såg de sina föräldrar bli uppsagda trots hårt arbete och har därför inte samma lojalitet till företaget som sådant som Baby boomers.

Generation Z/ ”Zoomers” (födda ca 1995-2012) är den yngsta generationen på arbetsmarknaden. Det är den enda generationen som inte upplevt en värld utan internet och från tidig ålder är vana vid att exponeras för mycket information. De äldsta i denna generation har startat sina karriärer medan de yngre fortfarande studerar.

 

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Svenskt Projektforum

Back To Top