Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Vässa din exekutiva förmåga med rutiner

Medical Xpress har gjort en review på över 70 studier som visar att det går att påverka vår uppmärksamhet och våra kognitiva förmågor till det bättre genom dagliga rutiner.

När det händer mycket omkring dig, någon pratar högt i telefon, någon passerar, det ringer, några pratat högt, ja vem har inte svårt att fokusera på sin uppgift i sådana lägen? Men också andra distraktioner som finns i våra tankar minskar vår exekutiva förmåga. Det vill säga den som hjälper oss att prioritera vad vi ska engagera oss i och filtrerar bort oönskade störningsmoment.

Men den nyligen gjorda översiktsartikeln visar att det finns sätt att vässa sina förmågor att prioritera det vi sak fokusera på och filtrerar bort störningar.

  1. Daglig meditation,
  2. Regelbunden träning
  3. Goda sovrutiner

Redan 20 minuter daglig meditation gör skillnad – meditationstekniker där målet är uppmärksamhetskontroll är effektivast

Sex timmars fysisk aktivitet gav, jämfört med stillasittande, en betydlig förbättring av de kognitiva funktionerna. De som dessutom ägnade sig åt högintensiv träning gjorde också färre misstag.

Sömnbrist hade inte riktigt lika stor effekt på uppmärksamheten som träning och meditation, däremot gjorde det människor långsammare och mer benägna att göra misstag.

 

Källa: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/acp.3904

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Svenskt Projektforum

Back To Top