Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Vi bidrar till er utveckling

Certifiering är en standardiserad prövning. Att som person ha ett certifikat på sin kompetens har ett högt marknadsföringsvärde. Ett värde till nytta för både individen och organisationen. I takt med att kravet på kompetens ökar i arbetslivet ökar även kravet på att kunna bekräfta en persons kompetens. Detta är ett sätt att höja kompetensen inom olika yrkesgrupper och kravet för att få certifikat beror på vilket kompetensområdet det gäller.

Att låta en tredje part göra certifikatbedömningen gör att den är opartisk och mer trovärdig. Det finns olika kurser på marknaden som utlovar certifikat men i själva verket rör detta sig om kursintyg eller diplom.

Personer som genomgår en IPMA-certifiering bedöms inom tre kompetensområden: PERSPECTIVE,  PEOPLE och PRACTICE. Kvalificerade assessorer bedömer din erfarenhet och kompetens. Assessorerna är certifierade projektledare, utbildade för att bedöma kompetens i projekt-, program och portföljledning. Perspective fokuserar på uppdragets syfte och bakomliggande strategi. People handlar om kompetensen att arbeta med människor medan Practice är kompetensen att behärska metoder, verktyg och teknik.

IPMA certifiering är unik i sin fokusering på området People dvs kompetensen att leda, inspirera, bygga relationer och motivera dig själv, ditt team och samtliga intressenter till uppdraget. En viktig del i IPMA-certifieringen är reflektion. Och trots att certifiering per definition endast är en validering av befintlig kompetens visar ett Examensarbete inom ledarskap och psykologi på Umeå handelshögskola att samtliga Certifierade på alla nivåer upplever en ökad kompetens samt ett substantiellt värdeskapande i sin certifiering på Svenskt Projektforum.

Vill du veta mer om IPMA Certifiering, nytta, processen och kraven – delta i ett webinarium! Boka din plats här>

 

Vi bidrar till er utveckling genom certifiering!

 

 

 

Om du har frågor om IPMA Certifiering kan du också maila oss på certifiering@projektforum.se

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Back To Top