Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Vi flytt int? – Jo, det gör vi.

I mer än hundra år har LKAB brutit järnmalm i Kiruna och Malmberget. Gruvbrytningen började i dagbrott i Malmberget 1888 och i Kiruna 1899. År 1902 gick LKAB under jord med delar av malmbrytningen i Malmberget och i Kiruna på 1950-talet. Malmkroppen i Kirunagruvan är världens största sammanhängande järmnalmsfyndighet och ingen vet var den slutar.

Det finns dock en komplikation, malmkropparna lutar in under bebyggelsen. När dagbrotten öppnades var det naturligt att bygga bostäder nära arbetsplatserna. Ingen visste då att vi över 100 år senare skulle bryta malm en kilometer under jord. De samhällen som växte upp tack vare gruvbrytningen måste i dag flyttas om gruvdriften ska kunna fortsätta.

Samhällsomvandlingsprocessen har pågått sedan länge i både Kiruna och Malmberget där bostadsområden avvecklats och ersatts med nya och nu berörs även Svappavaara då LKAB planerar att återuppta brytningen i Leveäniemi dagbrottsgruva.

Under de närmaste 20 åren räknar LKAB med att cirka 3 000 lägenheter kommer att beröras av gruvbrytningen bara i Kiruna. Dessbättre behöver inte allt flyttas samtidigt, förändringarna kommer att ske stegvis – en samhällsomvandling.

Att skapa de nya samhällena är en utmaning för alla inblandade: de boende, kommunerna, markägare, myndigheter, LKAB med flera. Tillsammans kan vi genomföra omvandlingen till nya trivsamma samhällen.

Projektorganisation
LKAB är inne i en expansiv fas där betydande produktionsökningar från de tre nya planerade gruvorna innebär utmaningar för samtliga verksamheter. De har en intern projektavdelning för effektiv leverans av projekt i hela projektcykeln, från förstudier till genomförande och överlämning av färdig anläggning. Projekten är många och stora och spänner från högteknologi i underjordsgruvor och förädlingsverk till branschledande satsningar i samverkan med företagets forskning och utvecklingsavdelning.

LKAB:s projektavdelning har cirka 100 medarbetare som levererat projekt för cirka 40 miljarder kronor i nya anläggningar från gruva till hamn sedan millennieskiftet.
– Leveranstakten ligger nu på cirka 5 mdr kr per år och trycket ökar nu på projektavdelningen som även levererar projekt inom samhällsomvandlingen i malmfältskommunerna Kiruna och Gällivare, säger Jan Lundgren chef för projektavdelningen.

Samhällsomvandlingsprojekt
Inom LKAB:s Projektavdelning finns en sektion som utför samhällsomvandlingsprojekt på uppdrag av LKAB:s samhällsomvandlingsenhet och LKAB:s fastighetsbolag. Samhällsomvandlingsprojekt omfattar alla typer av anläggningar och teknikområden som finns i ett samhälle. Projekten består av bland annat nyanläggning, omläggning och avveckling av infrastruktur, rivning och nyproduktion av bostäder samt andra byggnader och anläggningar, avveckling respektive flytt av kulturbyggnader och efterbehandling av gamla industriområden.

– För mig och mina medarbetare är samhällsomvandling en process där vi finns med redan i tidiga skede för att sedan genomföra projektleveranser i olika faser. Vi är alltså ett stöd till våra beställare och tar även fram olika underlag, gör utredningar i tidiga skeden samt medverkar i detaljplanearbeten men vårt huvudsakliga uppdrag är kompletta projektleveranser inom samhällsomvandlingen, säger Stefan Holmblad chef för samhällsomvandlingsprojekt inom LKABs projektavdelning.

– Några pågående projekt i Kiruna är Gruvstadspark1 som är första etappen av en parkmiljö som även fungerar som buffertzon mellan samhället och LKAB:s industriområde, nyproduktion av bostäder, flytt av kulturbyggnader samt projekteringen av nytt Stadshus, berättar Victoria Aidanpää projektchef i Kiruna.
– I Malmberget pågår motsvarande projekt som i Kiruna och vi avslutar precis en förprojekteringen för ett nytt bostadsområde på sluttningen Repisvaara i Gällivare. Om allt faller väl ut kan byggnation av cirka 200 lägenheter påbörjas, säger Elena Ström, projektchef i Malmberget.

Stefan, Elena och Victoria kan konstatera att de tillsammans med sina projektmedarbetare ansvarar för ett mycket intressant projektområde med en rad utmaningar inom våra gruvsamhällen som är belägna mitt i en fantastisk fjällmiljö norr om polcirkeln.


Mer om flytten i andra medier

Dagens Nyheter: Flytten av Kiruna fascinerar i USA

LKAB:Samhällsomvandling

PEAB: Världens största flytt saknar motstycke

Svenska Dagbladet: Nya Kiruna blir en mönsterstad

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Svenskt Projektforum

Back To Top