Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Testbana i arktiskt klimat

En unik testbana för tåg där man ostört kan köra upp till 300 km/tim genom snöstorm och klibbsnö är snart på plats mellan Arvidsjaur och Jörn. En vinst för alla inblandade, inte minst för tågtrafiken runt om i Europa.

Norrlands största industriprojekt har det kallats. Projektet med den 75 km långa testbanan
för tåg som går från Jörn till Arvidsjaur är inne i sin slutfas och byggstart är beräknad till vårvintern 2016. Responsen från marknaden och berörda instanser är odelat positiv.
– Vi har gjort en ordentlig marknadsundersökning och funnit att det finns en given marknad över hela Europa för den här typen av testanläggningar för tåg, säger Lars-Åke Tjernström som är VD för Rail Test Nordic.

Vi räknar med full beläggning från början och har redan fått förfågningar från de tre stora företagen Bombardier, Alstom och Staedler, samt från bland andra ett engelskt tunnelbaneföretag som vill testa fyra olika tågsätt under två års tid. Det här blir en unik testanläggning där tillverkare och operatörer kan göra sina tester utan störningar av annan trafik, i ett arktiskt klimat och med en raksträcka på 32 km där man kan köra upp till 300 km/tim.

Spårade spår
Det hela började med att Lars-Åke, med ett förflutet som signaloperatör på Malmbanan, lärare och konsult inom organisationsvärlden passerade den gamla järnvägen mellan Jörn och Arvidsjaur som låg öde. Samtidigt som han mötte lastbilar med tyska testbilar på flaken, hörde han på radion hur folk klagade på alla tågförseningar.
– Varför använder man inte de järnvägsspår som finns till något vettigt och tar bort lite trafik från vägarna som belastas allt hårdare, frågade han sig själv.

Det var snart två år sedan, och Lars-Åke (som då var i färd med att gå i pension) har hunnit starta ett nytt företag, Rail Test Nordic, och knyta myndigheter, privata sponsorer och kreativa människor till sig och sin idé. Idag är de tre som jobbar heltid, samt en rad ideella krafter för att genomföra projektet.

Det arbete som nu ligger framför dem är att upprusta och bygga om den befintliga banan; rälsen ska plockas bort och ersättas med ny. Signal- och elsystem ska byggas, broar, tunnlar och bangårdar ska modifieras och växlar upprustas.
– Testerna av tåg ska kunna göras under hela året i en rad olika klimatmiljöer, säger Lars-Åke. Vi ska kunna skapa alla olika typer av väder från snöstorm till klibbsnö. Den långa raksträckan kommer att inhägnas vilket gör att man kan testa tågen i hög hastighet utan att störas av eller störa omvärlden i form av övergångar, djurpassager och bebyggelse.

300 arbetstillfällen
Att bygga om den befintliga banan kommer att kosta 1,2 miljarder kronor, och denna del kommer att finansieras av staten, EU och det privata näringslivet. Resterande del, det vill säga uppbyggandet av själva testverksamheten med byggnader, utrustning och personal, står Rail Test Nordic för tillsammans med privata och offentliga partners i Norr- och Västerbotten.

Trafikverket, som överlåter testbanan till annan förvaltning i detta fall och som äger övriga delar av järnvägsnätet, har uttryckt glädje över att slippa testtrafiken på sina egna banor och ser också fördelar med att kunna testa sina vagnar i sitt rätta klimat.

IUC Västerbotten har haft en viktig funktion med samordning, kontaktnät och kompetens under projektets första tid. Lennart Wallberg, tidigare konsult på IUC, har nu flyttat över som en viktig aktör i Rail Test Nordic.
– Vi räknar med att projektet kommer att generera upp till 300 årsarbeten i bygden för att bemanna testanläggningen, verkstäder, IT och service till de besökande företagen, säger Lars-Åke. Vidare kan jag tänka mig att det kommer att finnas behov av hotell och sidotjänster i Jörn, Glommersträsk och Arvidsjaur.

Stora vinster för alla
Om allt går som det ska kommer testbanan vara i gång under tredje kvartalet 2017 och Lars-Åke ser optimistiskt på framtiden. Förutom testtrafiken ser han också att man kan släppa på godstrafik på banan när utrymme ges.
– Framför allt kommer testbanan att medföra stora exportintäkter och nya jobb ger stora skatteintäkter till regionen.

Tågtransporter är väldigt bra ut ett hållbarhetsperspektiv, något som blir allt viktigare. En vinst på längre sikt blir dessutom bättre tåg som är anpassade till vårt klimat, vilket sparar mycket tid och pengar. Bara att tågen går enligt tidtabell gör att Sverige sparar cirka 200 miljoner kr per år.

TEXT: Andreas Lindberg

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Svenskt Projektforum

Back To Top